czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Cyfrowy Polsat odkupił własne obligacje za 1,5 mld zł

msd | 12 stycznia 2023
W ramach rozliczenia nowej emisji o wartości 2,67 mld zł koncern nabył w celu umorzenia papiery CPS0426 i CPS0227 kolejno za 692 mln zł oraz 836 mln zł.

Wraz z umorzeniem nabytego długu wartość nominalna obligacji CPS0426 i CPS0227 zmaleje odpowiednio do 308 mln zł oraz 164 mln zł. Niezależnie od tego, Cyfrowy Polsat nadal będzie miał prawo dokonać przedterminowej spłaty tych papierów.

Do nabycia starszego długu doszło w ramach rozliczenia emisji refinansującej o wartości 2,67 mld zł. W jej ramach koncern uplasował siedmioletni niezabezpieczony dług oprocentowany w pierwszym okresie odsetkowym na WIBOR 6M plus 3,85 pkt proc. marży. Wysokość tej ostatniej może zostać obniżona lub podwyższona o 50 pb., jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA kolejno spadnie poniżej 3,5x lub wzrośnie ponad 4,5x. I co ciekawe, według ostatniego sprawozdania wynosił on 2,64x, co teoretycznie uprawniałoby spółkę jeszcze do korzystania z obniżonej marży. Z kolei maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia to 5,5x przez najbliższe dwa lata (później 5,0x) wobec 4,5x w przypadku dwóch starszych serii.

Tak czy inaczej, koszt nowej emisji będzie dla Cyfrowego Polsatu znacznie wyższy niż w przypadku serii CPS0426 i CPS0227, za które spółka płaci 1,75 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. 

W przyszłości marża odsetkowa nowych obligacji koncernu będzie mogła jeszcze trwale wzrosnąć o 25 pb., jeśli nie uda mu się wypełnić wskaźnika zrównoważonego rozwoju, zakładającego, że udział energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych w czterech kluczowych spółkach operacyjnych osiągnie co najmniej 30 proc. w 2026 r.

Według wcześniejszych informacji, 0,8 mld zł z wartej 2,67 mld zł zrównoważonych papierów Cyfrowego Polsatu objął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Obligacje prawdopodobnie trafiły także do Banku Gospodarstwa Krajowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej, wchodzącej w skład grupy Banku Światowego. Łącznie na rynku pierwotnym emisja trafić miała do 97 inwestorów.

Tuż przed przydziałem obligacji agencja S&P obniżyła długoterminowy rating koncernu z BB+ do BB, nadając mu perspektywę stabilną. Jak wyjaśniono, w najbliższych trzech latach zlewarowanie Cyfrowego Polsatu prawdopodobnie znajdować się będzie na podwyższonym poziomie z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych w segmencie zielonej energii.

W czwartek rano papiery CPS0426 i CPS0227 wyceniane są kolejno na 99,29 oraz 97,51 proc. wartości nominalnej (podczas październikowo-listopadowej wyprzedaży ich notowania znajdowały się w okolicach 95 proc.).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej