wtorek, 31 marca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat przyjął program emisji obligacji

msd | 12 grudnia 2019
Wartość programu emisji medialno-telekomunikacyjnego koncernu to 1 mld zł, a do uplasowania nowego długu w jego ramach mogłoby dojść w I kwartale 2020 r.

Potencjalnie emitowane przez Cyfrowy Polsat papiery będą niezabezpieczonym długiem z okresem spłaty od pięciu do 10 lat. Nominał każdej obligacji wyniesie 1 tys. zł i docelowo trafią one do obrotu na Catalyst.

W ramach programu Cyfrowy Polsat będzie mógł wyemitować jedną lub kilka serii. Dotychczasowe programy spółka wykorzystywała jednak w całości jedną emisją.

Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w pierwszym kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych – poinformował Cyfrowy Polsat.

Cel emisji obligacji nie został wskazany, choć spółka zastrzega, że może on jeszcze zostać doprecyzowany w warunkach emisji.

Pod koniec października Cyfrowy Polsat poinformował, że chce pożyczyć do 1 mld zł poprzez emisję obligacji lub zwiększenie zadłużenia kredytowego. Miesiąc później spółka poinformowała o zawarciu z bankami dodatkowego kredytu terminowego o wartości 1 mld zł.

Za wyemitowane w tym roku i notowane na Catalyst siedmioletnie obligacje o wartości 1 mld zł Cyfrowy Polsat płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. Rynek wycenia je na 102 proc. nominału, co oznacza 3,15 proc. rentowności brutto (1,40 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje