piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Cyfrowy Polsat szykuje emisję zrównoważonych obligacji

msd | 29 listopada 2022
Medialno-telekomunikacyjny koncern przyjął program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł, w ramach którego zamierza uplasować nowy dług do końca marca przyszłego roku. Chce w ten sposób zrefinansować starsze papiery CPS0426 i CPS0227.

W ramach nowo utworzonego programu Cyfrowy Polsat zamierza plasować złotowe niezabezpieczone papiery dłużne z terminem wykupu od pięciu do dziesięciu lat. Wartość całego programu ustalono na 4 mld zł. Spółka będzie mogła w ten sposób uplasować jedną lub kilka serii długu. W każdym razie najbliższa z nich powinna zostać zamknięta do końca I kwartału 2023 r. Jak zwykle w takim przypadku, Cyfrowy Polsat zastrzega jednak, że do emisji dojdzie pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.

Ewentualne nowe obligacje Cyfrowego Polsatu będą tzw. zrównoważonym długiem, powiązanym z celami ESG. Brak ich osiągnięcia wiązać się będzie na przykład z podniesieniem kuponu, wynika z dokumentacji opublikowanej na stronie spółki.

Poprzez emisję nowych obligacji Cyfrowy Polsat zamierza zrefinansować starsze papiery CPS0426 i zielone CPS0227 o łącznej wartości 2 mld zł, za które płaci kolejno 1,75 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. 

„Rozpoczęcie działań zmierzających do rozpoczęcia właściwego procesu refinansowania zadłużenia z tytuły obligacji serii B i C (…) jest uzależnione od dojścia do skutku emisji obligacji o nominale umożliwiającym w ocenie zarządu spółki dokonanie refinansowania” – zastrzegł Cyfrowy Polsat.

Jak wyjaśniono, sam proces refinansowania mógłby polegać na skorzystaniu przez spółkę z opcji wcześniejszego wykupu lub nabycia papierów w celu umorzenia.

Obligacje CPS0426 i CPS0227 notowane są kolejno po 95,7 i 94,8 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje