piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat uplasował zielone obligacje na 1 mld zł

msd | 03 lutego 2020
Emisja Cyfrowego Polsat to pierwsze niebankowe zielone dłużne papiery korporacyjne na polskim rynku. Obligacje trafiły do 69 inwestorów.

Spółka przydzieliła siedmioletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,65 pkt proc. marży. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w innej siedmioletniej emisji, uplasowanej w kwietniu 2019 r.

Wpływy z nowej emisji mają trafić na refinansowanie poniesionych w latach 2017-2019 kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych. Papiery uplasowano w zgodzie z wymogami określonymi w dokumencie Green Bond Framework, który opisuje zasady emisji zielonych obligacji.

Dzień emisji nowego długu wyznaczono na 14 lutego.

Ostatnie piątkowe transakcje wyemitowanymi w kwietniu ubiegłego roku papierami CPS0426 zawierano po 100,9 proc., co daje 3,34 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje