niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Czerwcowa emisja Marvipolu trafiła na Catalyst

msd | 09 sierpnia 2018
Debiutujące papiery, mimo wyraźnego podniesienia marży, warte są 40 mln zł, choć czerwcowa oferta przewidywała pozyskanie przez dewelopera do 100 mln zł.

Marvipol zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży za obligacje serii W. Wysokość kuponu może jednak wzrosnąć o 0,25 pkt proc. lub 0,5 pkt proc., jeśli relacja długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy kolejno 0,8x lub 0,9x. Natomiast wzrost wskaźnika powyżej 1,0x stanowiłby już przypadek naruszenia warunków emisji.

Dla porównania, w poprzednich emisjach, uplasowanych w sierpniu i listopadzie ubiegłego roku, Marvipol oferował 3,5 pkt proc. oraz 3,3 pkt proc. odpowiednio za papiery cztero- i trzyletnie (dłuższe z nich przewidują okresową amortyzację). 

Tym razem debiutujące papiery mają czteroletni okres spłaty, aczkolwiek po dwóch i trzech latach od dnia emisji Marvipol zobowiązany będzie spłacić po 30 proc. pierwotnej wartości długu. W ostatecznym dniu spłaty, przypadającym w czerwcu 2022 r., deweloperowi pozostanie więc do spłaty 40 proc. początkowego nominału, tj. 16 mln zł. 

Niezależnie od okresowej amortyzacji spółce przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty, z której może korzystać w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej w grudniu 2020 r.

Warte 40 mln zł obligacje serii W objęło na rynku pierwotnym 44 inwestorów.

W czwartek do południa nie handlowano debiutującymi papierami MVP0622. Do transakcji trzema starszymi emisjami dochodzi natomiast rzadko lub wcale. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

 • Spółka współzależna Marvipolu otrzymała znaczne kredyty

  17 lipca 2018
  PDC Industrial Center 84, powołana do realizacji projektu magazynowego spółka celowa, otrzymała do 23,9 mln euro kredytu budowlanego, do 27,9 mln euro kredytu inwestycyjnego oraz do 25,4 mln zł kredytu na finansowanie podatku VAT.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie całkiem stracony rynek

  29 czerwca 2018
  PKN zakończył emisję przed czasem i z najwyższą od dwóch lat liczbą inwestorów, i2 Development uplasował trzy czwarte publicznej emisji, a Marvipol pozyskał 40 mln zł z emisji prywatnej, której celem nie było refinansowanie.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development uplasował obligacje na 40 mln zł

  28 czerwca 2018
  Okres spłaty niezabezpieczonego długu wyznaczono na cztery lata, ale warunki emisji przewidują, że wcześniej deweloper dwukrotnie dokona okresowej amortyzacji, każdorazowo po 12 mln zł.
  czytaj więcej
 • Kontrolowany wzrost zadłużenia Marvipolu

  28 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa zredukowała wartość zobowiązań finansowych, ale przy wyraźnym obniżeniu poziomu posiadanej gotówki dług netto zanotował wzrost. Wskaźniki zadłużenia są więc wyższe, nie na tyle jeszcze, aby budzić wśród wierzycieli jakiś niepokój. Zwłaszcza wobec posiadanej nadpłynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Obligacje firm tanie już były, choć drogo jeszcze nie jest

  17 sierpnia 2018
  Popłoch jaki wywołała afera GetBacku obniżyła notowania niepowiązanych z nim w żaden sposób emitentów, co z kolei dało okazję do sięgania po ekstra zyski najszybszym inwestorom.
  czytaj więcej
 • Auxilia ponownie ze stratą operacyjną

  17 sierpnia 2018
  Odszkodowawcza grupa zanotowała w II kwartale ósmą z rzędu stratę operacyjną. Wprawdzie miała zysk netto, ale nie zmienia to ogólnego obrazu – wysoko zadłużonej firmy z kiepskimi przepływami operacyjnymi i relatywnie niską płynnością.
  czytaj więcej
 • Wzrosły krótkoterminowe zobowiązania Ronsona

  08 sierpnia 2018
  W I półroczu deweloper zwiększył wartość zobowiązań z terminem spłaty do 12 miesięcy o 94,6 mln zł do 284,2 mln zł. Wyraźnie spadły więc wskaźniki płynności.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w kasie Lokum Deweloper

  08 sierpnia 2018
  Saldo środków pieniężnych wrocławskiego dewelopera spadło na koniec czerwca do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Wypływ gotówki oznaczał także solidny wzrost długu netto i wskaźnika zlewarowania. Spółka już zapowiada jednak poprawę, tak sytuacji bilansowej, jak i wyników.
  czytaj więcej

Emisje