czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Czerwcowa emisja Marvipolu trafiła na Catalyst

msd | 09 sierpnia 2018
Debiutujące papiery, mimo wyraźnego podniesienia marży, warte są 40 mln zł, choć czerwcowa oferta przewidywała pozyskanie przez dewelopera do 100 mln zł.

Marvipol zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży za obligacje serii W. Wysokość kuponu może jednak wzrosnąć o 0,25 pkt proc. lub 0,5 pkt proc., jeśli relacja długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy kolejno 0,8x lub 0,9x. Natomiast wzrost wskaźnika powyżej 1,0x stanowiłby już przypadek naruszenia warunków emisji.

Dla porównania, w poprzednich emisjach, uplasowanych w sierpniu i listopadzie ubiegłego roku, Marvipol oferował 3,5 pkt proc. oraz 3,3 pkt proc. odpowiednio za papiery cztero- i trzyletnie (dłuższe z nich przewidują okresową amortyzację). 

Tym razem debiutujące papiery mają czteroletni okres spłaty, aczkolwiek po dwóch i trzech latach od dnia emisji Marvipol zobowiązany będzie spłacić po 30 proc. pierwotnej wartości długu. W ostatecznym dniu spłaty, przypadającym w czerwcu 2022 r., deweloperowi pozostanie więc do spłaty 40 proc. początkowego nominału, tj. 16 mln zł. 

Niezależnie od okresowej amortyzacji spółce przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty, z której może korzystać w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej w grudniu 2020 r.

Warte 40 mln zł obligacje serii W objęło na rynku pierwotnym 44 inwestorów.

W czwartek do południa nie handlowano debiutującymi papierami MVP0622. Do transakcji trzema starszymi emisjami dochodzi natomiast rzadko lub wcale. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje