niedziela, 19 maja 2019

Newsroom

Czterech członków rady nadzorczej Brastera zrezygnowało

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 16 kwietnia 2019
Kinga Stanisławska, Jacek Barmiński, Michał Wnorowski oraz Witold Łopuszański złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej z dniem 28 kwietnia. Dzień później obędzie się NWZ, na którym odbędzie się głosowanie w sprawie umowy z potencjalnym inwestorem.

Michał Wnorowski swoją rezygnację uzasadnił „odmiennym stanowiskiem co do strategii spółki”, zaś Kinga Stanisławska powołała się na przyczyny osobiste. Dwóch pozostałych członków rady nie wskazało przyczyn złożenia rezygnacji.

Rezygnacji z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Brastera nie złożyły tylko dwie osoby, powołani do niej w styczniu Dariusz Karolak oraz Grzegorz Pielak (powołano wówczas także Witolda Łopuszańskiego, który właśnie zrezygnował).

Zgodnie ze statutem Brastera, rada nadzorcza spółki powinna liczyć od pięciu do siedmiu osób. Prawdopodobnie nieprzypadkowo w złożonych rezygnacjach wskazano na dzień 28 kwietnia. Dzień później odbędzie się bowiem NWZ spółki. Będzie to drugie już walne zgromadzenie (na pierwszym nie było kworum) w sprawie emisji obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych dla inwestora, który miałby zasilić spółkę kwotą do 44 mln zł.

Jak wskazywaliśmy w poniedziałek, na koniec 2018 r. Braster miał 5,4 mln zł środków pieniężnych, ale już na dzień sporządzenia sprawozdania rocznego miał ich tylko 1,5 mln zł. To mniej więcej tyle, co Braster przepala każdego miesiąca. Tymczasem pierwszych wpływów od inwestora spółka spodziewa się dopiero w drugiej połowie maja.

Dofinansowanie Brastera przez potencjalnego inwestora miałoby być realizowane w transzach, co oznacza, że – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – spółka może nie mieć pieniędzy na przypadający 29 maja wykup obligacji o wartości 10,5 mln zł. W sprawozdaniu rocznym Braster wprawdzie wspomina o ewentualnych rozmowach z obligatariuszami w sprawie modyfikacji terminu spłaty, ale nie precyzuje, w jaki sposób miałoby do tego dojść. Warto bowiem pamiętać, że papiery BRA0519 pochodzą z emisji publicznej, a ich właścicielami jest rozproszone grono inwestorów indywidualnych, co bardzo utrudnia jakiekolwiek negocjacje nie będące sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Wygasające 29 maja obligacje o wartości 10,5 mln zł zabezpieczono zastawem na maszynach i urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych, które są wykorzystywane w produkowanych przez spółkę urządzeniach do samodzielnej diagnostyki raka piersi. Wartość przedmiotu zabezpieczenia to jednak 6,12 mln zł, według ostatniego oszacowania.

We wtorek rano obligacje BRA0519 tanieją o 9 pkt proc. do 71 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

 • Braster czeka na pieniądze od inwestora

  17 maja 2019
  Inwestor, który ma dofinansować telemedyczną spółkę, zatwierdził warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. O wykupie zapadających 29 maja papierów na 10,5 mln zł w żaden sposób to jednak jeszcze nie przesądza.
  czytaj więcej
 • Członek rady Brastera zrezygnował po 10 dniach

  09 maja 2019
  Paweł Łukasiewicz, który dołączył do rady nadzorczej Brastera 29 kwietnia, złożył rezygnację, tłumacząc ją koniecznością realizacji kontraktu zagranicznego.
  czytaj więcej
 • Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji

  06 maja 2019
  Telemedyczna spółka chce przełożyć spłatę wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych z 29 maja tego roku do 29 listopada 2020 r. Decyzję w tej sprawie podejmie zwołane na 28 maja zgromadzenie obligatariuszy, o ile uda się w ogóle osiągnąć kworum.
  czytaj więcej
 • NWZ Brastera przegłosowało umowę z inwestorem

  30 kwietnia 2019
  Akcjonariusze reprezentujący 10,45 proc. kapitału zakładowego spółki zgodzili się na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, które mają dać Brasterowi łącznie do 44 mln zł płynnościowego zastrzyku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Gwałtowny wzrost zadłużenia grupy Benefit Systems

  17 maja 2019
  Wraz z pierwszym zastosowaniem standardu MSSF 16 dług netto dostawcy kart MultiSport wzrósł w I kwartale o 732,8 mln zł do 847,7 mln zł. Zależnie od metody kalkulacji, w grę wchodzić mogłoby nawet naruszenie warunków emisji obligacji. Warte 70 mln zł papiery jednak i tak lada moment wygasają, a w kasie grupy na koniec marca było wystarczająco dużo gotówki, aby obsłużyć wykup.
  czytaj więcej
 • Lepsza sytuacja firm windykacyjnych w 2018 roku

  17 maja 2019
  Kredyt Inkaso i Kruk zwiększyły zadłużenie, ale – o czym wiemy – Kredyt Inkaso zdołało pozyskać finansowanie refinansujące zapadający dług. Best z kolei zadłużenie ogranicza.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita chce wypłacić 165 mln zł dywidendy

  16 kwietnia 2019
  Pomimo osiągnięcia wyższego zysku, zarząd chemicznej spółki zarekomendował, aby wysokość dywidendy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku. Dla obligatariuszy to akurat wiadomość dobra.
  czytaj więcej
 • Best miał najniższe spłaty od dwóch lat

  15 kwietnia 2019
  Windykator zanotował 67 mln zł spłat w I kwartale, w tym 58,4 mln zł spłat przynależnych grupie. W minionym kwartale Best nie zainwestował ani złotówki w nowe wierzytelności.
  czytaj więcej

Emisje