czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Decyzje FED coraz słabiej oddziałują na zachowanie rynku amerykańskich obligacji

Dariusz Frańczak | 17 marca 2017
Ostatnio obserwowany cykl podwyżek stóp procentowych za oceanem może sugerować spadający wpływ decyzji FED na poziom rentowności obligacji.

Decyzja o podniesieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych (FED Fund Rate) była bez wątpienia oczekiwana przez rynek. Z uwagi na fakt, że stopa ta jest wykorzystywana do obrazowania krótkoterminowego kosztu pieniądza, warto zastanowić się czy jej zachowanie jest zbieżne z zachowaniem szerokiego rynku obligacji amerykańskich. Dla benchmarkowych 10-letnich obligacji, krótkoterminowy koszt finansowania jest bowiem jedynie jedną ze składowych wyceny.

FRED 

Z przedstawionego powyżej wykresu można wyciągnąć dwa ciekawe wnioski:

  • Istnieje silnie dodatnia zależność pomiędzy oficjalną stopą procentową a rentownością 10-letnich obligacji skarbowych.
  • Do lat 90. FED Fund Rate był zbieżny z rentownościami obligacji 10-letnich, po tym okresie występuje istotne obniżenie oficjalnej stopy procentowej względem 10-letniego benchmarku (łagodna polityka monetarna).

Istniejąca zależność pomiędzy stopą procentową a rentownościami obligacji sprawia, że tak dużo uwagi poświęcane jest projekcji stopy procentowej oraz retoryce FED, dają one bowiem dobrą estymację przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej. Z drugiej strony, skoro zależność ta jest powszechnie znana i dyskontowana, to jej skuteczność systematycznie spada – czego bardzo dobrym przykładem jest ostatni cykl podwyżek, gdy rentowności obligacji nie odzwierciedliły w pełni zachowania stopy FED Fund. Wpisuje się to bardzo dobrze w koncepcję inwestowania opartą nie tylko na faktach, lecz także na oczekiwaniach i to nie tylko tych oficjalnych, ale także własnych.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje