niedziela, 24 marca 2019

Newsroom

Dekpol pozyskał 13 mln zł z emisji obligacji

msd | 30 października 2018
Wyemitowane papiery serii F4 to kolejna emisja budowlano-deweloperskiej spółki uplasowana wyłącznie na rzecz funduszy Pekao TFI.

Termin wykupu obligacji przypada na 4 stycznia 2022 r. Tego samego dnia wygasać będą trzy wcześniejsze emisje, także objęte przez fundusze Pekao. Łącznie w ten sposób Dekpol pozyskał dotychczas 47 mln zł.

Cały program emisji dedykowanych funduszom Pekao wart jest 80 mln zł. To kolejna tego typu umowa programowa pomiędzy Dekpolem a Pekao.

Celem emisji, podobnie jak wcześniej, jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu budynku mieszkalnego i usługowego w ramach projektu „Grano Residence” w Gdańsku przy ul. Pszennej, Chmielnej i Żytniej.

Zabezpieczenie obligacji stanowić mają między innymi: hipoteka, umowa rachunku zastrzeżonego, poręczenie udzielone przez spółkę projektową, do której docelowo trafią wpływy z emisji, czy w końcu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Żadna z dotychczasowych bilateralnych emisji Dekpolu na rzecz funduszy Pekao nie trafiła do obrotu na Catalyst. Na GPW notowane są natomiast dwie inne serie papierów spółki, które objęło nieco szersze grono inwestorów.

Wygasające w marcu 2021 r. papiery DEK0321 i DKP0321, które przed upływem ostatecznego terminu spłaty będą też amortyzowane, w ostatnich transakcjach wyceniano odpowiednio na 99,8 proc. oraz 99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje