środa, 22 maja 2019

Newsroom

Dekpol pozyskał 15 mln zł

msd | 11 czerwca 2018
Budowlano-deweloperska spółka zamknęła prywatną emisję obligacji serii H w całości. Cześć pozyskanych pieniędzy trafi na spłatę starszych papierów dłużnych.

Okres spłaty obligacji ustalono nietypowo, bo na dwa lata i dziewięć miesięcy. Prawdopodobnie jednak nieprzypadkowo ostateczny dzień wykupu wyznaczono na 8 marca 2021 r. Wtedy też wygasać będzie warta 76,88 mln zł seria G, którą Dekpol uplasował trzy miesiące temu w ofercie do 85 mln zł. Spółka na razie nie zdradza by jej zamiarem była asymilacja obu serii, można tylko spekulować, że tak się stanie.

Warunki nowej emisji, podobnie jak poprzedniej, przewidują okresową amortyzację 25-proc. długu przed terminem ostatecznego wykupu. Niezależnie od tego, Dekpolowi przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty.

Na razie spółka nie zdradza wysokości ustalonej marży, przy założeniu asymilacji z poprzednią emisją warunki obu serii musiałyby być jednakowe. Marża dla marcowych papierów to aktualnie 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale z możliwością jej zmiany w zależności od poziomu dwóch wskaźników zadłużenia.

Cześć wpływów z zamkniętej właśnie emisji obligacji serii H Dekpol zobowiązuje się przeznaczyć na wykup zapadających w październiku tego roku papierów serii D o wartości 8,1 mln zł (początkowo warte były 35 mln zł). Spółka ma też prawo dokonać ich przedterminowego 16 lipca.

W ostatniej transakcji na Catalyst obligacje DEK1018 wyceniano na 100 proc. nominału. Seria DEK0321 notowana jest aktualnie po 100,5 proc., co oznacza 5,7 proc. rentowności brutto (bez uwzględnienia okresowej amortyzacji).

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje