niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Dekpol ze stałym finansowaniem od funduszy Pioneera

msd | 12 listopada 2015
Budowlana spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 40 mln zł. Papiery będą obejmowane przez fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao TFI.

Porozumienie między spółką, a funduszami zakłada emisję czterech serii papierów dłużnych. Wysokość marży nie została upubliczniona, a okres spłaty wyniesie do czterech lat.

Wcześniej Dekpol przynajmniej dwukrotnie plasował obligacje wyłącznie wśród Pioneera. Serie C1 i C2 warte były po 12,5 mln zł. Pierwsza z nich, jak wynika ze sprawozdania funduszu, oprocentowana jest na 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty.

W ubiegłym miesiącu Dekpol uplasował z koeli, prawdopodobnie wśród szerszego grona inwestorów, trzyletnie papiery o wartości 35 mln zł. Początkowo oferta ta miała zostać przeprowadzona w wakacje, lecz – jak wskazywała spółka – inwestorzy wyrazili chęć objęcia większej emisji pod warunkiem dołożenia zabezpieczenia. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje