środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Develia obniża cel sprzedaży o ok. 30 proc.

msd | 06 lipca 2022
Deweloper zmniejszył tegoroczny cel sprzedaży z 2300-2450 do 1600-1800 mieszkań. Na razie po sześciu miesiącach miał na koncie 966 umów.

W pierwszym półroczu Develia zanotowała spadek liczby zakontraktowanych lokali o 9 proc. r/r do 966, z czego na sam II kwartał przypadały 363 mieszkania i był to poziom o 25 proc. niższy niż przed rokiem. Znaczące pogorszenie sytuacji na rynku mieszkaniowym znalazło też odbicie w planach dewelopera na dalszą część tego roku.

Ogłoszone w styczniu cele sprzedażowe zarząd Develii zredukował o około 30 proc. do 1600-1800 mieszkań w tym roku (w 2021 r. spółka sprzedała ponad 1900 lokali), co tłumaczy kumulacją negatywnych czynników zewnętrznych i pogorszeniem się sytuacji gospodarczej.

- W kontekście sytuacji rynkowej wynik sprzedaży, jaki osiągnęliśmy w II kwartale br. jest zadowalający. Natomiast mierzymy się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim z dalszym wzrostem stóp procentowych i ograniczeniem zdolności kredytowej klientów. W zestawieniu z niepewnością odnośnie sytuacji ekonomicznej i potencjalnymi kolejnymi podwyżkami stóp przekłada się to na znaczny spadek transakcji finansowanych kredytem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o skorygowaniu celu sprzedaży do poziomu 1600-1800 lokali. To niewiele mniej wobec bardzo dobrego 2021 r., w którym nabywców znalazło 1921 mieszkań – tłumaczy Andrzej Oślizło, prezes Develii, cytowany w komunikacie.

W całym 2022 r. deweloper zamierza natomiast przekazać około 1950-2050 lokali, w tym większość ma trafić do klientów w IV kwartale (w samym II kw. Develia wydała tylko 20 mieszkań).

 – Spółka ma dobrą sytuację finansową i zabezpieczony atrakcyjny bank gruntów. Dzięki pracy, jaką wykonaliśmy w poprzednich kwartałach jesteśmy przygotowani na okres spowolnienia na rynku – zapewnia Andrzej Oślizło.

Na koniec marca, niedługo po sprzedaży wrocławskiego projektu Sky Tower, deweloperska grupa dysponowała 720 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały całość jej zadłużenia finansowego. Pod koniec maja Develia wypłaciła jednak 201,4 mln zł dywidendy.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Develii z terminami spłaty w latach 2022-2024. Ich płynność pozostaje jednak bardzo skromna.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst