niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Develia obniżyła marżę poniżej 3 pkt proc.

msd | 28 kwietnia 2021
Deweloper wyemituje trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić odsetki ustalane według formuły WIBOR 3M plus 2,95 pkt proc. marży.

Nowe obligacje Develii warte będą 150 mln zł, a dzień ich emisji ustalono na 11 maja.

Od ostatniej emisji trzyletniego długu (z października ub.r.) deweloper obniżył wysokość marży o 0,35 pkt proc. W przeszłości na Catalyst tylko raz notowane były obligacje Develii z marżą niższą niż 3 pkt proc. Były to jednak papiery dwuletnie (DVL1020).

Zamiar uplasowania nowych obligacji deweloper anonsował miesiąc temu, wskazując wówczas, że oferta zostanie skierowana od inwestorów instytucjonalnych. 

Za niecałe dwa tygodnie, 10 maja, Develia musi spłacić papiery DVL0521 o wartości 100 mln zł.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu dewelopera z terminami spłaty do października 2023 r. Do transakcji nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

 • Udany początek roku dla deweloperów

  12 kwietnia 2021
  W I kwartale notowani na Catalyst deweloperzy zwiększyli liczbę sprzedanych lokali o 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Czas pokazał, że rynek mieszkaniowy okazał się relatywnie odporny na skutki pandemii, co pozwala wielu spółkom snuć plany o dalszym wzroście sprzedaży.
  czytaj więcej
 • Develia bardziej zadłużona, ale nadal z niezłą płynnością

  09 kwietnia 2021
  Dług netto deweloperskiej grupy ponownie wzrósł w IV kwartale, ale utrzymała ona na tyle wysoki poziom gotówki, aby być w stanie spłacić niemal całość krótkoterminowych zobowiązań skorygowanych o zaliczki otrzymane od nabywców mieszkań.
  czytaj więcej
 • Develia rozważa emisję obligacji

  26 marca 2021
  Deweloper chciałby uplasować wśród inwestorów instytucjonalnych niezabezpieczone papiery dłużne o okresie spłaty do czterech lat.
  czytaj więcej
 • Develia ze stratą w 2020 r. oraz nową strategią do 2025 r.

  19 lutego 2021
  Wskutek przeszacowania wartości projektów biurowo-handlowych deweloper zamknął ubiegły rok ze 133-143 mln zł skonsolidowanej straty netto. Docelowo Develia chce sprzedać te aktywa, aby mocniej postawić na rynek mieszkaniowy. Planuje też rozwój w obarze projektów najmu instytucjonalnego oraz magazynów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje