poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Develia obniżyła marżę poniżej 3 pkt proc.

msd | 28 kwietnia 2021
Deweloper wyemituje trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić odsetki ustalane według formuły WIBOR 3M plus 2,95 pkt proc. marży.

Nowe obligacje Develii warte będą 150 mln zł, a dzień ich emisji ustalono na 11 maja.

Od ostatniej emisji trzyletniego długu (z października ub.r.) deweloper obniżył wysokość marży o 0,35 pkt proc. W przeszłości na Catalyst tylko raz notowane były obligacje Develii z marżą niższą niż 3 pkt proc. Były to jednak papiery dwuletnie (DVL1020).

Zamiar uplasowania nowych obligacji deweloper anonsował miesiąc temu, wskazując wówczas, że oferta zostanie skierowana od inwestorów instytucjonalnych. 

Za niecałe dwa tygodnie, 10 maja, Develia musi spłacić papiery DVL0521 o wartości 100 mln zł.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu dewelopera z terminami spłaty do października 2023 r. Do transakcji nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje