czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Develia planuje publiczne emisje obligacji

msd | 08 lipca 2022
Deweloper ustanowił program emisji o wartości 150 mln zł, w ramach którego będzie mógł oferować papiery dłużne do – omijanych dotychczas – inwestorów indywidualnych.

W związku z ustanowionym programem Develia złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Od momentu jego akceptacji spółka będzie miała 12 miesięcy, by pozyskać od inwestorów do 150 mln zł. W domyśle chodzi o inwestorów indywidualnych, bo to do nich zwykle adresowane są oferty publiczne na podstawie prospektu.

Emitowane w ramach programu papiery nie będą zabezpieczone, a warunki poszczególnych serii będą ustalane z osobna, wynika z komunikatu Develii.

Do tej pory Develia znana była z plasowania obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych. Ostatnie miesiące przyniosły jednak znaczący zastój na tym rynku i obecnie to drobni inwestorzy pozostają siłą napędową wielu średniej wielkości emisji.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develi z terminami wykupu w latach 2022-2024 i marżami od 2,7 do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Zależnie od serii, płynność obligacji dewelopera pozostaje jednak mocno ograniczone lub wręcz zerowa.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje