poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Developres pozyskał 11,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 03 stycznia 2024
Rzeszowski deweloper przydzielił wszystkie oferowane w grudniu trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 5,4 pkt proc. marży.

Uplasowane przez Developres obligacje o wartości 11,47 mln zł w przyszłości zabezpieczone zostaną hipoteką. Do czasu, jak to nastąpi, spółka płacić będzie wyższą marżę, ustaloną na 6,0 pkt proc. Niezależnie od tego, deweloper zobowiązał się też do wystawienia weksli własnych oraz złożenia na rzecz administratora zabezpieczeń oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pozyskane z nowej emisji wpływy trafiły na refinansowanie starszych obligacji Developresu o wartości, które wygasały 30 grudnia (z uwagi na dzień wolny, do spłaty doszło w miniony wtorek, 2 stycznia). 

Dla Developresu była to druga publiczna emisja obligacji na podstawie memorandum w ostatnich tygodniach. W listopadzie spółka pozyskała w ten sposób 8,5 mln zł, plasując 32-miesięczne obligacje z 6,4 pkt proc. marży, ale przy braku zabezpieczenia. Stało się to możliwe za sprawą niedawnego podniesienia limitu ofert memorandowych z 2,5 do 5 mln euro rocznie.

Docelowo nowe papiery Developresu trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Developres Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje