poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Developres wrócił na GPW

msd | 25 czerwca 2024
Rzeszowski deweloper wprowadził na Catalyst niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązany jest płacić 6,4 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

Debiutujące papiery DVR0726 o wartości 12,93 mln zł to w gruncie rzeczy dwie osobne serie, które Developres uplasował we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku. Pierwsza miała wartość 4,43 mln zł (wobec oczekiwanych na rynku pierwotnym 10-13 mln zł), druga zaś 8,5 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki spółka zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie działalności deweloperskiej.

Niezależnie od terminu spłaty ustalonego na lipiec 2026 r., deweloperowi przysługuje też prawo do przedterminowego wykupu długu. Natomiast zgodnie z warunkami emisji, spółka zobowiązana jest do utrzymania długu netto poniżej 1,1x kapitałów własnych oraz niewypłacania dywidendy. Wśród wielu pozostałych kowenantów zapisano też brak możliwości zmiany kontroli właścicielskiej, czy limit wydatków na klub siatkarski oraz sponsorowaną stadninę koni.

W pierwszych wtorkowych transakcjach debiutujące papiery DVR0726 wyceniono na 99,5 proc. nominału. W późniejszym handlu notowano je między 100,0 a 100,5 proc. 

Do obrotu na Catalyst trafić też powinny papiery, które Developres uplasował w ostatnich dniach ubiegłego roku. Spółka zeszła wówczas z marżą do 5,4 pkt proc., ale za cenę dołożenia zabezpieczenia hipotecznego, wystawienia weksli oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Wcześniej w latach 2015-2018 obligacje Developresu notowane były już na GPW, ale wyłącznie w hurtowej części rynku.

Więcej wiadomości o Developres Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst