środa, 02 grudnia 2020

Newsroom

Dino wyemituje obligacje na 250 mln zł

msd | 18 września 2020
Oprocentowanie trzyletnich zabezpieczonych papierów sieci marketów ponownie ustalono na WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc.

Podobnie, jak w przypadku dwóch wcześniejszych emisji, nowe papiery zostaną zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek zależnych Dino. 

W nowej ofercie spółka zdecydowała się na powrót do 1 tys. zł jednostkowej wartości nominalnej każdej obligacji (w poprzedniej emisji, uplasowanej w połowie 2019 r., nominał ustalono na 100 tys. zł). Niemniej, papiery ponownie trafią wyłącznie do profesjonalnych inwestorów.

Równocześnie sieć marketów zdecydowała o odkupieniu wartych 20 mln zł obligacji DNP1020 z emisji na 100 mln zł, która będzie wygasać 13 października.

Nowy dług Dino zostanie wyemitowany 6 października. Natomiast ustalenie warunków emisji i decyzja o odkupie części starszych papierów mogą wskazywać, że spółka jest już po budowie książki popytu wśród inwestorów.

Wygasającymi niebawem papierami DNP1020 po raz ostatni handlowano przeszło miesiąc temu po 100 proc. nominału. Aktualnie są one kwotowane na 99,61/100,1 proc. (bid/ask).

Na Catalyst znajdują się także warte 170 mln zł obligacje Dino z terminem spłaty w czerwcu 2022 r., którymi nie handlowano od pięciu miesięcy. Brak też dla nich jakichkolwiek ofert sprzedaży

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje