środa, 05 października 2022

Newsroom

Dług Kruka z majowej oferty debiutuje po nominale

msd | 23 czerwca 2022
Mimo 75-proc. redukcji na rynku pierwotnym, w pierwszych czwartkowych transakcjach inwestorzy wyceniali obligacje KR10627 na około 100 proc. wartości nominalnej.

Za uplasowane w maju wśród inwestorów indywidualnych pięcioletnie niezabezpieczone papiery Kruk płaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży. To tyle samo, co w przypadku uplasowanej na przełomie stycznia i lutego serii KRU0227 i o 10 pb. mniej niż w emisji z grudnia ubiegłego roku (KRU1226).

Podczas majowej oferty popyt na warte do 50 mln zł obligacje KR10627 sięgnął ponad 203,9 mln zł, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia 75-proc. redukcji złożonych zapisów.

W pierwszych minutach czwartkowej sesji debiutujące papiery KR10627 wyceniano na 100,00 i 100,01 proc. wartości nominalnej. O godz. 9.30 w najlepszych ofertach kwotowane są zaś one na 100,1/101,5 proc. nominału (bid/ask). 

Tymczasem pochodzące z dwóch poprzednich ofert publicznych papiery KRU0227 i KRU1226 (kolejno 3,3 i 3,4 pkt proc. marży) w ostatnich transakcjach, jeszcze z poprzednich dni, wyceniano kolejno na 101,0 i 101,4 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji windykatora o łącznej wartości 1,365 mld zł, z czego w perspektywie najbliższych 12 miesięcy spółka musi spłacić tylko jedną emisję (75 mln zł w październiku br.).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst