piątek, 25 września 2020

Newsroom

DM Navigator: Dobre wyniki sprzedażowe deweloperów w III kw. 2019 roku

Navigator Dom Maklerski, ben | 15 października 2019
Wg analityków, branża deweloperska znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Jak zaznaczają, nie dotyczy to jednak wszystkich firm, wskazując na Polnord oraz i2 Development.

W drugim kwartale 2019 r. ujęci w raporcie deweloperzy zakontraktowali 4806 mieszkań w porównaniu z 4590 mieszkaniami sprzedanymi we wcześniejszym kwartale, co oznacza 4,7-proc. wzrost. Wg analityków DM Navigator, dane te są potwierdzeniem, że na rynku cały czas utrzymuje się wysoki popyt na mieszkania, szczególnie wśród kupujących na własne potrzeby. Zestawiając ze sobą dane podsumowujące pierwsze trzy kwartały roku, okazuje się, że w okresie I-III kw. 2019 r. analizowane podmioty osiągnęły wolumen kontraktacji lokali na poziomie 13977 wobec 14774 w okresie I-III kw. 2018 r. (-5,4 proc. r/r). Spadek w danych skumulowanych jest efektem słabego pod względem sprzedaży I kw. 2019 r., w którym większość deweloperów miała istotne problemy z uzupełnianiem oferty. Analitycy zwracają uwagę, że ze względu na przyjętą metodykę nie uwzględnili w raporcie wszystkich deweloperów z rynku akcyjnego GPW publikujących dane sprzedażowe. Jak podają, po uwzględnieniu kontraktacji firm nieujętych w raporcie okazuje się, że sprzedaż w roku bieżącym jest bardzo podobna do tej w roku poprzednim.

Wynik sprzedażowy deweloperów analitycy DM Navogator oceniają dobrze. Kontraktacja utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo istotnego wzrostu cen mieszkań. Taka sytuacja nie dziwi biorąc pod uwagę solidne fundamenty wpływające na popyt. W świetnej kondycji jest rynek pracy, z historycznie niskim bezrobociem oraz wysokim wzrostem wynagrodzeń. Zestawiając średnią płacę z przeciętnymi cenami mieszkań okazuje się, że siła nabywcza zatrudnionych utrzymuje się na podobnym poziomie od pięciu lat, pomimo 28-proc. średniego nominalnego wzrostu cen lokali w największych aglomeracjach. Popyt wspierają dodatkowo niskie stopy procentowe i silna gospodarka.

Wśród zagrożeń od strony makroekonomicznej podstawowym jest spowolnienie wzrostu PKB. Polska gospodarka pozostaje wewnętrznie bardzo silna. Wyraźne ochłodzenie widać jednak za granicą, a to przekłada się na sytuację w kraju. Ryzykiem dla rynku kredytów hipotecznych, a pośrednio również rynku mieszkaniowego jest natomiast wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Istnieje obawa czy banki, posiadające duży udział takich kredytów w aktywach nie będą zmuszone do przejściowego wstrzymywania akcji kredytowej lub zaostrzania warunków.

Największą bolączką deweloperów na przestrzeni ostatniego roku były przeciągające się procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę. Efekt był szczególnie widoczny na przełomie roku – bezpośrednio przed oraz po wyborach samorządowych. Analitycy oceniają, że gdyby te problemy nie miały miejsca, sprzedaż byłaby istotnie wyższa. Dziś urzędy pracują już sprawniej, jednak efekt obniżonej oferty mocno wpłynął na wyniki sprzedażowe analizowanych spółek w I-III kw. 2019 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. deweloperzy emitowali mniej obligacji niż w latach poprzednich. Po części tłumaczyć to można gorszymi warunkami dla emitentów ze względu na pogorszony sentyment do rynku obligacji. Istotne jest jednak również to, że środki uzyskiwane z emisji służą deweloperom przede wszystkim do zakupu gruntów. W efekcie wysokich cen i niskiej podaży gruntów niektórzy deweloperzy relatywnie wolno uzupełniają bank ziemi lub wchodzą na nowe, tańsze rynki i po prostu nie potrzebują nowego finansowania. Rekordowa sprzedaż notowana w 2017 r. wpływa również na bieżące solidne przepływy z działalności operacyjnej analizowanych firm, w związku czym mogą finansować zakupy gruntów ze środków własnych. Do tego dochodzą wspomniane wcześniej opóźnienia administracyjne w wydawaniu pozwoleń, w związku z czym niektórym deweloperom opóźniły się harmonogramy i nie mają w tym momencie potrzeby uzupełniania gruntów.

Na koniec września 2019 r. łączny outstanding obligacji analizowanych przez DM Navigator podmiotów wyniósł 3,5 mld zł. Na podstawie danych finansowych deweloperów opublikowanych na koniec II kw. 2019 r. analitycy stwierdzili, że branża znajduje się w stabilnej kondycji finansowej, co nie dotyczy jednak wszystkich firm. W ich ocenie przyszłość Polnordu w dużej mierze zależy od tego, czy spółce uda się przeprowadzić planowaną emisję akcji. Uważają też, że niełatwa jest także sytuacja i2 Development, którego struktura zapadalności długu nie jest szczególnie komfortowa.

Załączony raport zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom, Atal, Dom Development, i2 Development, Inpro, JHM Development, JW Construction, Develia (d. LC Corp), Lokum Deweloper, Marvipol, Polnord, Robyg, Ronson Development, Vantage Development, Victoria Dom.

Dodatkowo, raport zawiera komentarz prawny Kancelarii Kochański i Partnerzy dotyczący zmian w przepisach i ich wpływie na budownictwo wielorodzinne.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje