sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Dziesiąta edycja Kongresu Obligacji Korporacyjnych

Redakcja | 27 października 2023
23 i 24 listopada w Warszawie spotkają się profesjonaliści związani z rynkiem obligacji – prawnicy, oferujący, inwestorzy i emitenci. Oraz Obligacje.pl, które jak zawsze wybrane zostało na partnera medialnego imprezy.

W tym roku głównym tematem dyskusji pierwszego dnia Kongresu będzie epokowa zmiana wpradzana na rynek długu, czyli tranycja wskaźników referencyjnych. WIBOR ma zostać wszak zastąpiony przez WIRON, choć od wczoraj wiemy już, że termin jej wprowadzenia zostanie odroczony o kolejne dwa lata (początkowo zmiany miały obowiązywać już od 1 stycznia tego roku).

W części popołudniowej jak zwykle planowane są warsztaty. Tym razem można mówić o powrocie do korzeni – zabezpieczenia, finansowane projektowe, wskaźniki finansowe i – ewolucja rynku wymusza zmiany także w warunkach emisji obligacji – wskaźniki ESG, jako elementy emisji obligacji.

Drugiego dnia Kongresu jego uczestnicy będą dyskutowali o nowych, ale już zakorzenionych na rynkach rozwiniętych typach obligacji – AT1 oraz Zielonych papierach. Z kolei dyskusja panelowa zostanie poświęcona praktycznym różnicom między emisjami prywatnymi i publicznymi. Wydaje się, że pod względem rodzaju przeprowadzanych ofert rynek ukonstytuował się na tyle, że po doświadczeniach ostatnich lat, można pokusić się o pewne podsumowania. Również drugiego dnia Kongresu przewidziano udział w warsztatach, tym razem nieco bardziej zaawansowanych, bo dotyczących modeli wyceny oraz – trudno o temat bardziej aktualny – zmniejszającej się roli banków po wstrząsach z pierwszej części roku (chodzi o upadek Silicon Valley Bank i Credit Suisse) w dostarczaniu finansowania dla branży IT i farmaceutycznej (w gruncie rzeczy branża farmaceutyczna jest niczym innym niż sektorem innowacji, tyle, że w specyficznym obszarze).

Dla przedstawicieli emitentów, którzy powołają się na serwis Obligacje.pl organizator Kongresu – firma Ceeta – przewidział zniżki.

Szczegółowy program dostępny tu:

Więcej wiadomości kategorii Catalyst