czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Echo Investment odświeża umowę programu emisji obligacji

msd | 21 kwietnia 2020
Deweloper zmienił wiążące go z mBankiem umowy o obsługę emisji obligacji, które pozwalają mu na emisję obligacji do 1 mld zł. Możliwe, że Echo wyjdzie na rynek z nową ofertą.

Obowiązujące dotychczas umowy pomiędzy Echo Investment a mBankiem zamieniono w jedną umowę emisyjną, w ramach której będzie obowiązywał program o wartości 1 mld zł. 

„W ramach zmienionego programu emisji, emitent dopuszcza możliwość przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat. Szczegółowe parametry obligacji będą ustalane w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.” – podało Echo Investment.

W ramach programu deweloper będzie mógł też plasować obligacje na podstawie prospektu, aczkolwiek do tego potrzebowałby wpierw sporządzenia takiego dokumentu i zatwierdzenia go przez KNF.

Po raz ostatni prospektową emisję obligacji Echo przeprowadziło ponad rok temu.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,08 mld zł, z czego w tym wygasa jedna (100 mln zł w listopadzie). Najdłuższe papiery dewelopera z terminami spłaty we wrześniu i listopadzie 2023 r. notowane są kolejno z 6,26 i 6,29 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje