sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

Echo Investment ruszyło z publiczną emisją obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 25 kwietnia 2018
Tym razem deweloper oferuje 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, ale za papiery z czteroletnim okresem spłaty. Oferta warta jest 50 mln zł, a jej warunki przewidują możliwość skrócenia przyjmowania zapisów.

Echo wprawdzie obniżyło marżę o 0,1 pkt proc. względem dwóch poprzednich emisji kierowanych do inwestorów detalicznych, przeprowadzonych jeszcze w ramach poprzedniego programu, ale jednocześnie skróciło okres spłaty obligacji o rok. 

Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie. Są to więc niezabezpieczone obligacje bez opcji wcześniejszej spłaty dla emitenta. Podobnie jak poprzednio, Echo zobowiązuje się też utrzymać wskaźnik zadłużenia netto poniżej 70 proc. aktywów. Tymczasem na koniec grudnia wskaźnik ten wynosił 27 proc.

Zapisy na obligacje Echa ruszyły 25 kwietnia i potrwają do 10 maja. Możliwe jest też ich skrócenie, jeśli popyt przekroczy oferowane 50 mln zł. Innymi słowy, termin złożenia zapisu może mieć znaczenie. Sama cena emisyjna też jest zresztą uzależniona od dnia zapisu, 25 kwietnia wynosi ona 100,00 zł, później zaś rośnie o 1-2 grosze każdego kolejnego dnia. 

Minimalna wielkość zapisu nie została ustalona, co znaczy, że udział w ofercie możliwy jest od 100 zł (plus ewentualnie narosłe odsetki). Zapisy na papiery dłużne Echa przyjmuje Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który pełni rolę oferującego. 

Warte do 50 mln zł obligacje dewelopera oferowane są w ramach programu publicznych emisji do 400 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt 16 kwietnia. Poprzedni program o wartości 300 mln zł Echo zamknęło trzema ofertami, wartymi od 75 do 125 mln zł, których uplasowanie – zależnie od serii – zajmowało jeden lub dwa dni.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, w tym trzy pochodzące z poprzedniego programu. Rynek wycenia je z 4,61-4,68 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje