środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Echo Investment sprzedało biurowiec za 40,3 mln euro netto

msd | 11 września 2019
Spółka zależna dewelopera zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży krakowskiego projektu biurowego O3 Business Campus III.

Cena sprzedaży wyniosła 40,3 mln euro plus VAT. Uwzględnia ona niezbędne pomniejszenia. Dodatkowo Echo może otrzymać do 7 mln netto dodatkowych płatności za aranżacje na powierzchniach najemców i usuwanie usterek.

Nabywcą krakowskiego biurowca była spółka z grupy EPP, do której w przeszłości wniesiono pracujące projektu komercyjne Echa. Aktualnie Echo nie posiada już akcji EPP, ale spółki wciąż łącza ścisłe relacje biznesowe (np. zrealizowały wspólnie warszawską Galerię Młociny).

Przedwstępną umowę sprzedaży biurowca O3 Business Campus III deweloper zawarł z EPP jeszcze w 2016 r. Jego budowę zamknięto w I kwartale 2018 r.

Na Catalyst znajduje się 11 serii obligacji Echa z terminami wykupu do listopada 2023 r. Część z nich pochodzi z ofert publicznych kierowanych do inwestorów indywidualnych. Najdłuższe serie, z terminami spłaty w latach 2022-2023, wyceniane są w większości z rentownościami między 4,6 a 5,2 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje