piątek, 22 października 2021

Newsroom

Echo Investment sprzedało kolejny biurowiec

msd | 07 października 2021
Deweloper sprzedał warszawski projekt biurowy Moje Miejsce I za 47,3 mln euro, wynika z komunikatu spółki.

Budynek o powierzchni 19 tys. mkw. trafi do – niewymienionego z nazwy – inwestora instytucjonalnego, który działa na rynku nieruchomości. Według sprawozdania Echa za I półrocze, projekt ten był objęty umową pierwokupu przez spółkę Globalworth Poland.  

„Wartość transakcji w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej wyniosła 47.283.955 euro, która to kwota została pomniejszona m.in. o wartość okresów bezczynszowych, wartość przyszłych podwyżek ceny oraz o koszty prac wykończeniowych Budynku (ang. fit-out works). W rezultacie, cena płatna na zamknięciu wyniosła 45.043.174 euro” – poinformowało Echo Investment.

Dwa miesiące temu Echo Investment sprzedało za 152,3 mln euro biurowiec wchodzący w skład kompleksu Browarów Warszawskich.

Przed miesiącem spółka zapowiedziała na IV kwartał zamiar uplasowania wśród inwestorów instytucjonalnych nowych obligacji. Niezależnie od tego, deweloper ubiega się też w KNF o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji długu o wartości do 300 mln zł.

Na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Echa, w tym jedna w euro. Regularny handel długiem dewelopera odbywa się jednak tylko na kilku detalicznych seriach z termiami spłaty w latach 2022-2023. Najdłuższe z nich papiery ECH0923 i ECH1123 sprzedający wyceniają kolejno z 3,47 i 3,88 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst