sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Emisja refinasująca Compu trafiła na Catalyst

msd | 05 grudnia 2017
Technologiczna spółka wprowadziła do obrotu warte 36 mln zł obligacje, które zostały wyemitowane celem zrefinansowania papierów wygasających w lipcu.

Wciąż jest to dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży. Są to wprawdzie papiery trzyletnie, ale tym razem spółka zobowiązała się do okresowej amortyzacji (25 proc. emisji po 12 miesiącach i 35 proc. po dwóch latach), a także dodała zabezpieczenie. W tym celu ustanowiono zastaw na akcjach ZUK Elzab, spółki zależnej, oraz na prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych z rachunku zastrzeżonego.

Warunki emisji przewidują możliwość zwiększenia marży o 1,5 pkt proc., jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy w tym roku 4,5x, a od przyszłego roku 3,5x. Ten sam skutek wywołałby spadek wskaźnika obsługi odsetek poniżej 1,3x. Naruszenie tych poziomów dawałoby inwestorom też prawo żądania przedterminowego wykupu długu, wpierw jednak konieczna byłaby zgoda zgromadzenia obligatariuszy.

Niezależnie od okresowej amortyzacji, począwszy od dnia wypłaty kuponu za trzeci okres odsetkowy emitentowi przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty. Skorzystanie z niej wiązałoby się z koniecznością zapłaty premii dla obligatariuszy.

Zabezpieczenie nowej emisji wymusiło na Compie dołożenie także zabezpieczenia do starszych papierów CMP0620 o wartości 50 mln zł, które notowane są na Catalyst. Nieustanowienie identycznego zabezpieczenia dla starszej emisji oznaczałoby naruszenie jej warunków.

Do godz. 16.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami CMP0720. Sprzedający oczekuje 101,5 proc. nominału.

Starsza emisja CMP0620 wyceniana jest zaś na 97,9 proc. nominału, co daje jej 6,42 proc. rentowności brutto (obliczenia pomijają okresową amortyzację w czerwcu 2018 i 2019 r.).

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat chce przejąć Netię

  05 grudnia 2017
  Medialno-telekomunikacyjny koncern nabył 33 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł. Docelowo, poprzez wezwanie, chce zwiększyć udziały w kapitale przejmowanego podmiotu do 66 proc.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory obniżył płynność gotówkową

  04 grudnia 2017
  W III kwartale grupa poniosła 3,5 mln zł nakładów inwestycyjnych netto, a także zanotowała 3 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Niższym zasobom gotówkowym towarzyszył też wzrost zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej

Emisje