niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

Enea i Energa odpisały projekt elektrowni Ostrołęka do zera

msd | 20 maja 2020
Spółka Elektrownia Ostrołęka, której wspólnikami są Enea i Energa, dokonała odpisu aktywów trwałych o łącznej wartości 1,027 mld zł. Energetyczne grupy spiszą więc projekt do zera.

Odpowiedzialna za realizację projektu bloku węglowego spółka Elektrownia Ostrołęką przeprowadziła test na utratę wartości aktywów trwałych, który wykazał konieczność dokonania odpisów aktualizujących na 1,027 mld zł. Jak wyjaśniono, to efekt aktualizacji „założeń biznesowych projektu opartego o technologię węglową”.

W związku z dokonanym odpisem aktywów spółki projektowej Enea i Energa dokonają w sprawozdaniach za 2019 r. całkowitego odpisu wartości jej udziałów. Ponadto, Enea odpisze też pożyczki udzielone Elektrowni Ostrołęka.

Enea szacuje, że łączny wpływ dokonanych odpisów obniży jej skonsolidowany wynik netto o 500,9 mln zł. Dla Energi skutek ma być analogiczny – obniżenie skonsolidowanego wyniku o 443 mln zł.

Oba energetyczne koncerny zastrzegają, że dokonane odpisy mają charakter gotówkowy, bez wpływu na wynik EBITDA. Co oczywiście nie oznacza, że ten miliard złotych nie został wydany z ich kasy już wcześniej…

Zanim Enea i Energa poinformowały o aktualizacji „założeń biznesowych” Elektrowni Ostrołęka, PKN Orlen, który od niedawna jest głównym akcjonariuszem Energi, zapowiedział, że jest gotów współfinansować projekt, pod warunkiem zmiany jego technologii z węglowej na gazową.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei. To warte 2 mld zł papiery z terminem spłaty za cztery lata, którymi do transakcji dochodzi tylko sporadycznie (nominał jednej obligacji to 100 tys. zł).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje