czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Enea miała wstępnie 1,1 mld zł zysku EBITDA w III kw.

msd | 20 listopada 2023
Wraz z osiągnięciem stosunkowo wysokiego zysku w III kwartale energetycznej grupie udało się też obniżyć dług netto prawie o dwie trzecie.

Według wstępnych szacunków, skonsolidowany zysk EBITDA Enei wyniósł 1,12 mld zł w III kwartale wobec 1,27 mld zł kwartał wcześniej i 456 mln zł przed rokiem. W obszarze wytwarzania i dystrybucji grupie udało się poprawić wyniki odpowiednio do 673 mln zł oraz 450 mln zł. W zamian jednak zysk z wydobycia spadł do 151 mln zł, a segment obrotu przyniósł 138 mln zł straty EBITDA. 

Sam zysk netto energetycznego koncernu sięgnąć miał wysokich 716 mln zł w III kwartale, co pozwoliło na pokrycie wcześniejszych strat. Narastająco po dziewięciu miesiącach Enea miała więc 662 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 907 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale koncern poniósł 897 mln zł nakładów inwestycyjnych, a jego wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się do 0,48x z 1,71x w czerwcu oraz 2,83x w marcu. Można zatem szacować, że w samym tylko III kwartale Enea ścięła dług netto o ponad 3 mld zł do około 1,7 mld zł. 

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał spółka zobowiązała się przekazać w najbliższą środę, 22 listopada.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty w czerwcu przyszłego roku. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. W poniedziałek rano papiery kwotowane są na 100,54/100,90 proc. nominału (bid/ask), sięgającego jednak 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst