poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Enea poprawiła wynik EBITDA za I kw. o 15 proc. r/r

msd | 11 maja 2022
Energetyczna grupa miała wstępnie 1,06 mld zł zysku EBITDA w I kw., na co zapracowała wyraźna poprawa w obszarze wydobycia i wytwarzania, ale przy spadku wyniku z dystrybucji i stracie w segmencie obrotu.

Skonsolidowane przychody Enei wzrosły wstępnie o 44 proc. r/r do 7,25 mld zł, z czego grupa osiągnęła 548 mln zł zysku netto (wzrost o 35 proc.), w tym 495 mln zł to wynik przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (wzrost o 28 proc.). 

Sam wynik EBITDA poprawił się o 15 proc. r/r do 1,06 mld zł, z czego na wytwarzanie przypadało 620 mln zł wobec 367 mln zł przed rokiem. Z kolei segmenty dystrybucji i wydobycia wypracowały kolejno 311 i 274 mln zł zysku EBITDA (369 164 mln zł rok wcześniej), a obrót przyniósł grupie 86 mln zł straty EBITDA (47 mln zł zysku w ub.r.).

Jak wynika ze wstępnych szacunków, Enea poniosła 442 mln zł nakładów inwestycyjnych w I kwartale, ale rosnące wyniki pozwoliły jej utrzymać relację długu netto do EBITDA na poziomie 0,72x wobec 0,75x kwartał wcześniej, ale i 1,67x przed rokiem.

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał Enea opublikuje 24 maja.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty przypadającym na połowę 2024 r. Papiery oprocentowane są na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a sprzedający wycenia ja na 99,05 proc. nominału, sięgającego jednak 100 tys. zł dla każdej obligacji.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst