poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Enea z wyższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy

msd | 25 maja 2023
Przy 1,04 mld zł zysku EBITDA w I kwartale energetyczna grupa zanotowała ponad 1,78 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych, co przypłaciła wzrostem zadłużenia.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst