niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Erbud wzmocnił bilans, mimo strat

msd | 28 marca 2024
Niezależnie od strat poniesionych w IV kwartale, budowlana grupa osiągnęła w tym czasie rekordowe 275 mln zł przepływów operacyjnych, co pozwoliło jej na wzmocnienie płynności gotówkowej oraz przywrócenie ujemnego długu netto.

Zeszłoroczne przychody grupy Erbudu spadły o 16 proc. r/r do 3,23 mld zł, a wypracowany przez nią wynik operacyjny znalazł się poziomie 20,1 mln zł (-4 proc. r/r). Lecz jego dodatnia wartość była wyłącznie zasługą wygranej w sporze z Bankiem Millennium, która przyniosła Erbudowi 38,3 mln zł dodatkowych przychodów pozaoperacyjnych, jak i 60,9 mln zł przychodów odsetkowych. Stąd też budowlana grupa mogła zakończyć 2023 r. z 23,3 mln zł zysku netto. 

W samym IV kwartale skonsolidowany wynik netto wykazał jednak 43,8 mln zł straty, na co wpływ miał zarówno 26-proc. spadek przychodów, ujemna rentowność segmentu budownictwa kubaturowego i modułowego, jak i warta 16,7 mln zł ugoda z Mazowieckim Portem Lotniczym w Modlinie. 

Mimo tak słabego zakończenia roku, grupa Erbudu wypracowała w IV kwartale 275,2 mln zł przepływów operacyjnych netto (257,1 mln zł w całym 2023 r.). Sezonowe rozliczanie zrealizowanych kontraktów pozwoliło jej więc na równoczesną poprawę sytuacji gotówkowej, jak i redukcję zadłużenia. Tym samym, od września do grudnia stan środków pieniężnych Erbudu wzrósł ze 182,1 mln zł do 263,1 mln zł (plus 44,2 mln zł na rachunkach VAT). Oznaczało to poprawę płynności gotówkowej z 0,15x do 0,25x, co było najwyższą wartością od marca 2022 r.

W wyniku rekordowego napływu środków Erbudowi udało się ograniczyć zadłużenie odsetkowe do 239,4 mln zł w grudniu. Po raz pierwszy od blisko dwóch lat grupa wykazywała więc przewagę środków pieniężnych nad zobowiązaniami finansowymi, co w przeszłości było dla niej czymś naturalnym pod koniec niemal każdego roku obrotowego. 

Na koniec ubiegłego roku Erbud miał w portfelu 2,4 mld zł zamówień od klientów zewnętrznych (2,55 mld zł przed rokiem). Dodatkowe 1,17 mld zł zleceń pochodziło z własnych projektów OZE. Już po dniu bilansowym grupa podpisała natomiast kontrakty o wartości około 1 mld zł.

Wraz z publikacją sprawozdania zarząd Erbudu zarekomendował przekazanie 20 mln zł na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Erbudu o wartości 75 mln zł i terminie spłaty we wrześniu 2025 r., za które spółka zobowiązana jest płacić 2,6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W czwartek po południu papiery ERB0925 kwotowano na 99,25/99,75 proc. nominału (bid/ask).

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

 • Erbud nie poprawił sytuacji pieniężnej, mimo odszkodowania

  17 listopada 2023
  Choć budowlana grupa dostała w III kwartale 112,3 mln zł z odszkodowania od Banku Millennium, jej stan gotówki, jak i poziom zadłużenia praktycznie nie zmieniły się.
  czytaj więcej
 • Erbud zawarł ugodę ws. lotniska w Modlinie

  30 października 2023
  Budowlana spółka zobowiązała się zapłacić 21,7 mln zł na rzecz spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, co zakończy spór trwający od 2014 r.
  czytaj więcej
 • Erbud poprawił wyniki w II kwartale

  07 września 2023
  Mimo kilkunastoprocentowego spadku przychodów i wyższych kosztów finansowych, budowlana grupa zanotowała 10,5 mln zł zysku netto w II kwartale wobec straty przed rokiem. Erbudowi udało się też nieco zredukować zadłużenie, a już po dniu bilansowym dostał on wysoki przelew za straty na opcjach walutowych z 2008 r.
  czytaj więcej
 • Nie najlepszy kwartał Erbudu

  10 maja 2023
  Budowlana grupa zaczęła rok od 7,8 mln zł straty operacyjnej i 47,9 mln zł ujemnych przepływów z podstawowej działalności. Sytuację gotówkową poprawiła wyłącznie poprzez wzrost zadłużenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst