niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Eurowa zielona emisja Banku Pekao trafiła na Catalyst

msd | 01 marca 2024
Na razie za warte 500 mln euro nieuprzywilejowane senioralne papiery dłużne bank płaci stałe 5,5 proc. odsetek rocznie, ale w przyszłości ich kupon może być zmienny.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst