czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Fachowcy.pl proponują całkowitą konwersję obligacji na akcje

msd | 04 września 2018
W ramach przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego spółka chce zamienić 9,3 mln zł zobowiązań finansowych, w tym 3,7 mln zł z obligacji, w całości na nowe akcje. Żeby jednak restrukturyzacja się powiodła Fachowcy.pl potrzebują… pożyczyć 4 mln zł.

Konwersji na akcje podlegać mają wierzytelności wobec Nextfield Investments Ltd., czyli spółki będącej akcjonariuszem Fachowców, a także wierzytelności wobec pozostałych pożyczkodawców i obligatariuszy. Łącznie spółka chce w ten sposób skonwertować 9,35 mln zł zadłużenia finansowego na nowe akcje. Wyemituje w tym celu 93,5 mln nowych walorów wobec aktualnie istniejących 141 mln. 

Nowe akcje emitowane będą po 10 groszy, to bowiem najniższa możliwa obecnie cena, równa nominałowi. Na giełdzie akcje Fachowców, jeszcze przed emisją dodatkowych 93,5 mln walorów, notowane są jednak po 1 groszu. 

W ramach przyspieszonego postępowania układowego spółka myśli o ratalnej spłacie tylko wierzycieli publiczno-prawnych (4,3 mln zł) oraz niewielkiej grupy pozostałych wierzycieli (1 mln zł), których bliżej nie określono.

Fachowcy.pl liczą, że do zawarcia układu dojdzie w IV kwartale tego roku, zaś jego uprawomocnienie nastąpi w I kwartale 2019 r. Spółka przygotowała też plan restrukturyzacyjny, w którym zakłada zmianę koncepcji pozyskiwania klientów, rozwój na zagranicznych rynkach, optymalizację zatrudnienia i kosztów stałych, zwiększenie lojalności klientów, a także zwiększenie jednostkowych przychodów na klienta. 

W wariancie określonym jako realistyczny Fachowcy.pl planują regularnie co roku osiągać 6,2-6,7 mln zł przychodów w latach 2019-2028. Zysk netto ma zaś oscylować w graniach 1,8-2,5 mln zł i 2,1-3,1 mln zł w przypadku wariantu optymistycznego. 

Warto przypomnieć, że w 2017 r. Fachowcy.pl zanotowali 23 mln zł straty netto, zaś rok wcześniej strata wynosiła 4,5 mln zł. 

Aby jednak przyspieszone postępowania układowe mogło się zakończyć sukcesem Fachowcy.pl potrzebują pozyskać dodatkowe 4 mln zł finansowania. Spółka wskazuje, że prawdopodobnie będzie to finansowanie dłużne, którego koszt szacowany jest na około 10 proc. rocznie. Zarząd Fachowców miał już „wszcząć procedury rokujące pozyskanie” środków w kwocie 3 mln zł. Kwota ta miałaby trafić do spółki do końca listopada. Pozyskanie dodatkowego miliona zaplanowano na styczeń.

Przyspieszone postępowanie układowe wobec Fachowcy.pl zostało otwarte w lutym tego roku. Spółka wnioskowała o nie jeszcze w grudniu, gdy już utraciła płynność. 

W styczniu 2017 r. spółka wyemitowała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego dwuletnie obligacje na 3,68 mln zł. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że około połowy emisji znajdować się można w rękach Piotra Surmackiego, byłego prezesa spółki, który stoi za – także objętą proponowanym układem – spółką Nextfield Investments Ltd. 

Obligacje Fachowców zabezpieczono zastawem na znaku towarowym „fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!” oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 150 proc. wartości obligacji. W styczniu 2017 r. spółka Grant Thornton Frąckowiak wyceniła znak towarowy na 9,19 mln zł. Niecałe 14 miesięcy później ta sama spółka obniżyła wycenę do 50 tys. zł.

Papiery dłużne Fachowców miały trafić do obrotu na Catalyst, lecz spółka nigdy do tego nie doprowadziła. 

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje