czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Fachowcy.pl wypłacili niepełny kupon i rozważają sanację

msd | 06 listopada 2017
Spółka przekazała odsetki od wartych 3,68 mln zł obligacji serii A dla 88 proc. inwestorów. W związku z pogorszeniem sytuacji finansowej rozważa też złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Termin wypłaty kuponu od papierów serii A, które Fachowcy.pl Ventures uplasowali w ramach publicznej oferty memorandowej, przypadał tydzień temu. Spółka przekazała środki dla 88 proc. obligatariuszy, choć nie informuje jaką kwotę z należnych około 78 tys. zł wypłaciła.

Zarząd spółki informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zadośćuczynić zobowiązaniom wynikającym z wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz aby niezwłocznie zmniejszyć poziom zadłużenia w stosunku do obligatariuszy – poinformowano w komunikacie.

Mimochodem spółka poinformowała też, że „rozważa” złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego z uwagi na „pogorszenie się sytuacji finansowej”.

Ponad miesiąc temu Fachowcy.pl odwołali prognozę na 2017 r. zakładającą 18,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 7,4 mln zł zysku netto. Wcześniej spółka nie wypełniła też założeń na 2016 r. (6,4 mln zł skonsolidowanej straty wobec prognozowanych 1,9 mln zł straty). Prognozy te wykorzystano do uplasowania publicznej oferty obligacji ze stycznia tego roku, gdy nie były jeszcze znane wyniki za ubiegły rok.

Nawet częściowa zwłoka w obsłudze obligacji daje właścicielom papierów prawo żądania wcześniejszego wykupu.

Warte 3,68 mln zł papiery zabezpieczone są zastawem rejestrowym na prawie ochronnym do znaku towarowego słowno-graficznego „fachowcy.pl Rekomendujemy najlepszych!”, który biegły wycenił na 9,2 mln zł. Ponadto, obligacje zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Rzeczone obligacje miały trafić na Catalyst, ale wciąż nie znalazły się w obrocie. We wrześniu Piotr Surmacki, prezes Fachowcy.pl Ventures, poinformował nas w rozmowie telefonicznej, że giełda odrzuciła wniosek spółki o wprowadzenie długu do obrotu. Pod koniec października mailowo przekazał natomiast informację, że giełda nie odrzuciła wniosku, a „przekazała uwagi”, po czym spółka miała podjąć działania „żeby się do nich dostosować”.

Piotr Surmacki, jak informował nas prawie dwa miesiące temu, posiada obligacje serii A warte około 1,9 mln zł.

Więcej wiadomości o Fachowcy.pl Ventures S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje