niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Famur podnosi limit finansowania segmentu PV

msd | 19 lipca 2021
Kontrolowana przez Famur spółka Famur Solar zobowiązała się do zapewnienia maksymalnie 500 mln zł na sfinansowanie rozwoju w segmencie fotowoltaiki.

W ramach aneksu do majowej umowy inwestycyjnej spółka zależna Famuru zobowiązała się zapewnić do 400 mln zł limitu finansowania na wsparcie rozwoju segmentu fotowoltaiki w grupie. W okresie do 30 września tego roku wysokość limitu może jednak zostać zwiększona o dodatkowe 100 mln zł. 

Środki udostępnione przez Famur Solar lub jego podmioty powiązane mają trafić do spółek z grupy Famur, które działają w segmencie fotowoltaiki. Ponadto, do 150 mln zł z ustalonego limitu trafić będzie też mogło w formie pożyczki lub pożyczek do Macieja Marcjanika, partnera grupy Famur w rozwoju segmentu PV. Pożyczkami tymi Maciej Marcjanik sfinansuje nabycie certyfikatów inwestycyjnych kontrolowanego przez Famur Solar funduszu Projekt Solartechnik Fund FIZ. 

Zgodnie z wcześniejszą umową inwestycyjną, 51 proc. segmentu PV kontrolować ma Famur Solar, zaś pozostałe 49 proc. należeć ma właśnie do Macieja Marcjanika.

W maju Famur ogłosił, że z producenta maszyn dla segmentu górniczego chce zmienić się w holding inwestujący w zieloną transformację. Grupa chce, aby w 2024 r. sektora węgla energetycznego odpowiadał za mniej niż 30 proc. jej przychodów. Długoterminowo Famur chce zaś zostać „znaczącym graczem” na europejskim rynku rozwiązań PV dla segmentu B2B.

Na koniec I kwartału grupa Famur miała 961 mln zł gotówki, która ponad dwukrotnie przewyższała wartość długu odsetkowego. 

Wygasające w połowie 2024 r. obligacje Famuru o wartości 200 mln zł sprzedający kwotuje na 101 proc., co oznacza 2,42 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

 • Kupujący żąda od Famuru zwrotu 28,8 mln euro

  17 czerwca 2021
  Spółka Polskie Maszyny Group domaga się od Famuru zwrotu pobranych zaliczek oraz zapłaty kary umownej za kontrakt dostawy maszyn górniczych do kopalni węgla koksującego w Rosji.
  czytaj więcej
 • Być może ostatnie chwile tak dużej nadpłynności Famuru

  26 maja 2021
  Grupa Famur zamknęła I kwartał z 961 mln zł gotówki, której miała ponad dwukrotnie więcej niż zadłużenia odsetkowego. Z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego chce się przeobrazić w holding inwestujący w zieloną transformację.
  czytaj więcej
 • Famur pożyczy akcjonariuszowi 100 mln zł

  06 maja 2021
  Spółka zawarła z TDJ Equity I umowę 12-miesięcznej pożyczki, ponieważ – jak wyjaśniła – nadal utrzymuje gotówkę netto i chce uniknąć efektywnie ujemnego oprocentowania depozytów bankowych.
  czytaj więcej
 • Dalsza nadpłynność Famuru

  30 marca 2021
  Niezależnie od stanu krajowego górnictwa i 47-proc. spadku przychodów, grupa Famur wypracowała rekordowe 640 mln zł przepływów operacyjnych w ubiegłym roku, który zakończyła z 899 mln zł środków pieniężnych na rachunkach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje