piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Famur sprzeda farmy słoneczne za 500 mln zł

msd | 27 czerwca 2022
Za portfel farm o mocy 184 MW grupa otrzyma 500 mln zł, a kolejne 250 mln zł ma trafić do niej za realizację w tych projektach kolejnych etapów.

Kontrolowany przez Famur fundusz Projekt Solartechnik FIZ zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 32 spółek celowych, które posiadają znajdujące się na różnych etapach realizacji projekty farm słonecznych o łącznej mocy 184 MW. 

„Zamknięcie transakcji nastąpi, gdy część projektów realizowanych obecnie przez spółki projektowe o łącznej mocy co najmniej 45 MW zostanie oddana do użytkowania i będzie produkować energię elektryczną, jednak nie później niż 30 listopada 2022 roku” – wyjaśnił Famur.

Całkowitą wartość transakcji oszacowano na 750 mln zł, z czego 500 mln zł przypadać ma na ceną za spółki projektowe, a dalsze 250 mln zł stanowić ma kwota należna z tytułu realizacji kolejnych etapów farm prowadzonych w ramach sprzedawanych spółek. 

Według ostatniego sprawozdania, na koniec I kwartału grupa Famuru dysponowała niemal 1,4 mld zł gotówki, wykazując niemal dwukrotne pokrycie nią krótkoterminowych zobowiązań i brak zadłużenia odsetkowego netto.

Na Catalyst znajdują się dwie serie długu Famuru z terminami spłaty w 2024 i 2026 r. Za pierwsze z nich spółka płaci 2,6 pkt proc. marży, za drugie zaś 2,9 pkt proc., mimo że są to akurat zielone papiery. Papiery FMF0624 i FMF1126 sprzedający kwotują kolejno na 98,9 oraz 101 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst