czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Famur sprzeda farmy słoneczne za 500 mln zł

msd | 27 czerwca 2022
Za portfel farm o mocy 184 MW grupa otrzyma 500 mln zł, a kolejne 250 mln zł ma trafić do niej za realizację w tych projektach kolejnych etapów.

Kontrolowany przez Famur fundusz Projekt Solartechnik FIZ zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 32 spółek celowych, które posiadają znajdujące się na różnych etapach realizacji projekty farm słonecznych o łącznej mocy 184 MW. 

„Zamknięcie transakcji nastąpi, gdy część projektów realizowanych obecnie przez spółki projektowe o łącznej mocy co najmniej 45 MW zostanie oddana do użytkowania i będzie produkować energię elektryczną, jednak nie później niż 30 listopada 2022 roku” – wyjaśnił Famur.

Całkowitą wartość transakcji oszacowano na 750 mln zł, z czego 500 mln zł przypadać ma na ceną za spółki projektowe, a dalsze 250 mln zł stanowić ma kwota należna z tytułu realizacji kolejnych etapów farm prowadzonych w ramach sprzedawanych spółek. 

Według ostatniego sprawozdania, na koniec I kwartału grupa Famuru dysponowała niemal 1,4 mld zł gotówki, wykazując niemal dwukrotne pokrycie nią krótkoterminowych zobowiązań i brak zadłużenia odsetkowego netto.

Na Catalyst znajdują się dwie serie długu Famuru z terminami spłaty w 2024 i 2026 r. Za pierwsze z nich spółka płaci 2,6 pkt proc. marży, za drugie zaś 2,9 pkt proc., mimo że są to akurat zielone papiery. Papiery FMF0624 i FMF1126 sprzedający kwotują kolejno na 98,9 oraz 101 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Grenevia S.A. (d. Famur)

 • Grenevia sprzeda projekty PV za ok. 210 mln zł

  12 września 2023
  Należący do Grenevii fundusz Projekt Solartechnik FIZ zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych.
  czytaj więcej
 • Poduszka płynnościowa Grenevii coraz chudsza

  29 sierpnia 2023
  Transformacja z producenta maszyn górniczych w grupę inwestującą w zieloną energię na razie wymaga od Grenevii nieustannego odpływu gotówki, a więc i wzrostu zadłużenia netto. Wyniki nowych segmentów jeszcze tego nie kompensują.
  czytaj więcej
 • Grenevia pożyczy 128 mln zł od PFR

  14 czerwca 2023
  Jedna ze spółek celowych Grenevii zawarła umowę 19-letniej pożyczki z funduszem PFR FIZAN, reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.
  czytaj więcej
 • Nowa strategia drenuje konta Grenevii

  31 maja 2023
  Wobec rosnących potrzeb na finansowanie nowych obszarów, w I kwartale stan środków pieniężnych w dawnym Famurze obniżył się do 709 mln zł i po raz pierwszy od ponad trzech lat nie zapewniał pełnego pokrycia krótkoterminowych zobowiązań grupy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst