poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Fast Finance ma list intencyjny ws. obsługi wierzytelności

msd | 25 czerwca 2019
FF Inkaso, spółka zależna znajdującego się postępowaniu restrukturyzacyjnym windykatora, zawarła list intencyjny z gibraltarską spółką w sprawie odzyskiwania długów z pakietu wierzytelności do 100 mln zł. O kontrahencie tym niewiele jednak wiadomo.

Objęty listem intencyjnym pakiet wierzytelności potencjalny kontrahent Fast Finance – jak czytamy w komunikacie – dopiero zamierza nabyć. Jego wartość ma sięgnąć do 100 mln zł.

(…) Strony zamierzają w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku podpisać umowę o współpracy w zakresie obsługi zadłużenia dotyczącą odzyskiwania przez emitenta wierzytelności nabytych przez Bowerstone – podało Fast Finance.

W razie niepodpisania listu intencyjnego do 31 lipca, zobowiązania obu stron z niego wynikające ulegną wygaśnięciu. 

Spółka Bowerstone, z którą Fast Finance miało podpisać list intencyjny, ma siedzibę w Gibraltarze. O spółce prawie nie znajdziemy informacji w internecie, a już na pewno żadnych informacji nie ma w sieci o innym podmiocie wskazanym w komunikacie windykatora – Bowerstone Fund Investment.

Od stycznia Fast Finance znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeszcze w ubiegłym roku spółka ugięła się pod ciężarem długów, głównie obligacyjnych. Jedyne notowane na Catalyst obligacje windykatora – FFI0121 na 4,7 mln zł – nie są jednak objęte tym postępowaniem. To dług zabezpieczony wierzytelnościami, które przejął administrator zastawu. Fast Finance wciąż ma obsługiwać te pakiety, a zwindykowane pieniądze, po potrąceniu wysokiej prowizji, trafiać mają na do właścicieli papierów FFI0121.

Obrót obligacjami FFI0121 pozostaje zawieszony. Spółka wciąż nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2018 r.

Miesiąc temu rada nadzorcza odwołała Andrzeja Kiełczewskiego ze składu jednoosobowego zarządu. Do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres nie przekraczający 31 lipca oddelegowano zaś Tomasza Mihułkę, przewodniczącego rady nadzorczej.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje