piątek, 26 lutego 2021

Newsroom

Fast Finance ma porozumienia z kolejnymi obligatariuszami

ems | 22 lipca 2020
Chodzi o posiadaczy obligacji serii L, P, R i S, którzy zgodzili się pozostawić 40 proc. wpływów z wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii R i S.

Porozumienia z posiadaczami obligacji serii L i P zostały zawarte także w lutym.

Na koniec roku aktywa grupy warte były mniej niż 10 mln zł, natomiast jej zobowiązania 52,7 mln zł – wynika z raportu rocznego za 2019 r.

Na Catalyst obecna jest jedna seria obligacji Fast Finance – FFI0121 – której notowania pozostają zawieszone. Jest to seria M, zabezpieczona zbiorem wierzytelności i spłacana poza zawartymi umowami.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje