środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

Fast Finance spłaci część pozagiełdowych obligacji z przedmiotu zastawu

msd | 03 września 2020
Znajdująca się w restrukturyzacji windykacyjna spółka porozumiała się z właścicielami wartych 3,45 mln zł papierów serii R oraz S w sprawie zasad ich spłaty.

Zawarte z wierzycielami porozumienia dotyczą długu na 5,88 mln zł, na co składa się 3,45 mln zł nominału plus odsetki naliczone na dzień 31 lipca tego roku. Jak ustalono, 1,29 mln zł nominału wciąż pozostanie objęte zabezpieczeniem w postaci zastawu na pakietach wierzytelności, których spieniężenie ma doprowadzić do spłaty tej części długu. Pozostałe 4,59 mln zł (w tym 2,16 mln zł kapitału) trafi zaś do układu, który ma zostać wypracowany w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego.

W części spłacanej z przedmiotu zastawu Fast Finance zobowiązało się przekazywać wierzycielom 60 proc. comiesięcznych wpływów z pakietów wierzytelności.

Tymczasem na Catalyst znajduje się tylko jedna seria obligacji windykatora, którą obrót pozostaje zawieszony. To zabezpieczone wierzytelnościami papiery serii M, warte nominalnie około 4 mln zł, po tym jak obligatariusze otrzymali od administratora zabezpieczeń około 16,6 proc. kapitału w czterech ratach. Od czerwca, gdy doszło do zmiany administratora zabezpieczeń, pieniądze przestały jednak płynąć do wierzycieli.

Postępowanie układowe Fast Finance trwa od stycznia 2019 r. Na koniec marca tego roku windykator miał ledwie 9,3 mln zł aktywów przy 52,2 mln zł zobowiązań. 

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje