niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Fast Finance z radą wierzycieli

msd | 16 października 2019
Wrocławski sąd powołał radę wierzycieli dla windykacyjnej spółki, która od stycznia tego roku znajduje się w postępowaniu układowym.

Do rady wierzycieli Fast Finance powołani zostali: Leszek Szwedo, Wojciech Pilicki, fundusze Distressed Assets FIZ AN oraz Fast Finance NS FIZ, a także wrocławski ZUS. Na zastępców rady wierzycieli wybrano zaś Tomasza Garlińskiego i naczelnika Dolnośląskiego US, którzy reprezentuje skarb państwa.

Pierwsze posiedzenie rady wierzycieli wyznaczono na 22 października. Powinno na nim dojść do przyjęcia regulaminu rady oraz wyboru jej przewodniczącego. W porządku obrad przewidziano też dyskusję nad dalszymi perspektywami postepowania restrukturyzacyjnego spółki.

Jedyne obligacje Fast Finance, które znajdują się na Catalyst (obecnie zawieszone z powodu nieprzekazania sprawozdania finansowego) nie są natomiast objęte postępowaniem układowym wobec spółki. To dług zabezpieczony zastawem na wierzytelnościach, który ma być spłacany z przedmiotu zabezpieczenia przejętego przez administratora 10 miesięcy temu.

Obligatariusze wartych 4,7 mln zł papierów FFI0121 do tej pory nie otrzymali jednak ani złotówki.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje