sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

FDK Rentier FIZ pozyskał ponad 19 mln zł

msd | 15 września 2023
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zebrał 19,15 mln zł od 109 inwestorów podczas sierpniowo-wrześniowej subskrypcji.

Po trzech ofertach na podstawie zatwierdzonego w czerwcu prospektu fundusz ma na koncie 59,2 mln zł napływów brutto, czym coraz mocniej zbliża się do 76,4 mln zł pozyskanych w ramach poprzedniego prospektu, ale w 11 emisjach. 

Nie będzie odkryciem, że ostatnie wysokie napływy do Rentiera podążają za jego wynikami. Według ostatniej comiesięcznej wyceny, datowanej na 21 sierpnia, fundusz notował bowiem 15,35 proc. rocznej stopy zwroty, a w horyzoncie trzyletnim przyniósł on uczestnikom 22,79 proc. zysku.

Rentier stoi przed możliwością przeprowadzenia jeszcze kolejnych ośmiu emisji certyfikatów inwestycyjnych na podstawie aktualnego prospektu. Najbliższa z nich ruszy 27 września.

Współzarządzanych przez CVI DM oraz Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w obligacjach przedsiębiorstw z rynku prywatnego. Podczas sierpniowej wyceny jego aktywa netto oszacowano na 188,1 mln zł wobec 98,5 mln zł przed rokiem. 

Według prezentacji inwestorskiej, emisje typu private debt stanowią 77 proc. aktywów Rentiera, a średnia ważona rentowność jego portfela obligacji to 14,97 proc.

Certyfikaty inwestycyjne Rentiera notowane są też na GPW, gdzie aktualnie jeden ze sprzedających wystawił dla nich stosunkowo spore zlecenie (1,5 tys. sztuk) po cenie 125,0 zł za sztukę, tj. 0,51 proc. poniżej ostatniej statutowej wyceny.  

Więcej wiadomości kategorii Emisje