środa, 27 maja 2020

Newsroom

Florsen wyemitował obligacje na 5 mln zł

msd | 12 grudnia 2018
Notowana na Catalyst spółka projektowa uplasowała zabezpieczone hipotecznie 13-miesięczne papiery dłużne serii C, za które zapłaci stałe 9 proc. w skali roku.

Wykup obligacji przypadać będzie 29 stycznia 2020 r. W tym samym dniu Florsen będzie musiał wykupić też wartą 10 mln zł serię B, której ostatnio wydłużył termin spłaty o 12 miesięcy (pierwotnie papiery miały wygasać 29 stycznia 2019 r.).

Wyemitowane papiery serii C oprocentowane są na stałe 9 proc. w skali roku. Florsen zobowiązał się jednak, że w razie naruszenia warunków emisji kupon zostanie podniesiony do 19 proc.

Pozyskane środki spółka zobowiązuję się przeznaczyć na finansowanie inwestycji deweloperskiej, zapłatę odsetek od papierów serii B i C oraz bieżące koszty działalności.  

Obligacjami serii B (FLO0119) praktycznie nie dochodzi do transakcji na Catalyst. Niemal całość emisji znajduje się w subfunduszach zarządzanych przez Opera TFI.

W kwietniu tego roku Florsen wykupił notowane niegdyś na Catalyst papiery serii A o wartości 10 mln zł.

Florsen to spółka projektowa należąca do Poznańskiej 37 SPV, która z kolei jest powiązana z deweloperem Icon Real Estate. Florsen powołano do realizacji projektu dwóch apartamentowców na warszawskim Mokotowie.

Więcej wiadomości o Florsen Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje