czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

GBS w Barlinku wyraźnie zwiększył odpisy

msd | 13 kwietnia 2018
Przy wyraźnie rosnących dochodach z podstawowej działalności Gospodarczy Bank Spółdzielczy poprawił ubiegłoroczny zysk netto o skromne 3 proc., ponieważ konieczne okazało się zawiązanie znacznie wyższych rezerw.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!
 • GBS Barlinek zwiększył ryzyko kredytowe

  12 października 2018
  Saldo zagrożonych kredytów w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku wzrosło o ponad 53 proc. r/r do 51,8 mln zł na koniec czerwca. Pokrycie dodatkowego ryzyka rezerwami celowymi zaważyło na słabszych wynikach.
  czytaj więcej
 • GBS w Barlinku poprawił wypłacalność

  11 października 2017
  Łączny współczynnik kapitałowy Gospodarczego Banku Spółdzielczego wynosił 14,81 proc. wobec 13,43 proc. w grudniu i 13,95 proc. przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Zyski GBS w Barlinku powyżej planu

  28 marca 2017
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy zarobił wyraźnie więcej niż zakładał plan na 2016 r. Do końca zamierzeń nie udało się natomiast wypełnić w zakresie współczynników wypłacalności, ale ich wzrost wystarczył by osiągnąć poziom wymagany przez KNF.
  czytaj więcej
 • GBS w Barlinku poprawił pozycję kapitałową w I półroczu

  05 października 2016
  Zaliczenie do funduszy własnych zeszłorocznego zysku przy jednoczesnym obniżeniu kwoty ekspozycji na ryzyko pozwoliło zwiększyć współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 do 10,84 proc. w czerwcu wobec 9,72 proc. pół roku wcześniej i 10,5 proc. przed rokiem.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje