piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

GetBack nie wypłacił odsetek od kolejnych serii obligacji

msd | 30 kwietnia 2018
Windykacyjna spółka nie przekazała w poniedziałek odsetek od czterech notowanych na Catalyst serii obligacji, w tym GBK0421 pochodzącej z prospektowej oferty publicznej.

Tym razem GetBack nie przekazał kuponów od papierów GB21218, GBK0119, GB31019 oraz GBK0421. Ich łączna nominalna wartość to 59,82 mln zł, zaś należne odsetki około 0,77 mln zł.

- Nie dostaliśmy przelewu w związku z żadną z czterech serii. Oczywiście zgodnie z praktyką wysłaliśmy właśnie pismo do emitenta w tej sprawie– powiedział Dariusza Marszałek, rzecznik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w rozmowie z Obligacje.pl 

Wcześniej, w ubiegłym tygodniu, windykator nie wypłacił kuponu od notowanych na Catalyst obligacji GB21019 o wartości 16,3 mln zł. Faktyczna skala problemów GetBacku z obsługą długą jest jednak znacznie większa. Tylko do 25 kwietnia spółka nie wykupiła papierów o wartości 88,26 mln zł oraz nie wypłaciła 3,32 mln zł odsetek.

Kolejne niewypłacone kupony powodują tylko efekt domina. Na mocy ustawy o obligacjach inwestorzy zyskują prawo do postawienia długu w stan wymagalności. To zaś może otwierać drogę przynajmniej niektórym właścicielom innych serii do podobnego kroku, ale na podstawie złamania kowenantu cross-default. W szczegółach regulują to natomiast warunki emisji poszczególnych serii, gdzie minimalny poziom dla naruszenia kowenantu cross-default ustalono na 10-30 proc. kapitałów własnych, ale niekiedy zapisano w nich także okres naprawczy, najczęściej 30-dniowy.

Łącznie na koniec marca obligacyjne zadłużenie GetBacku wynosiło 2,59 mld zł, wynika z informacji Polskiego Funduszu Rozwoju, podanych jednak przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dług windykacyjnej spółki posiadało ponad 9 tys. osób fizycznych oraz 178 inwestorów instytucjonalnych.

W sobotę GetBack informował o zawarciu umowy pożyczki na 23,7-25 mln euro. Treść komunikatu sugeruje jednak, że do jej uruchomienia może w ogóle nie dojść. 

W poniedziałek Prokuratura Krajowa (PK) poinformowała natomiast, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zażądała od przedstawicieli GetBacku wydania rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie w postaci kopii binarnej dokumentacji spółki przechowywanej w wersji elektronicznej. Przeprowadzenie czynności, jak podała PK, zlecono funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zabezpieczenie kopii dokumentów w żaden sposób nie zakłóci i nie utrudni bieżącej działalności spółki GetBack S.A. Działania te mają wyłącznie na celu prawidłowe zabezpieczenie kopii dokumentów i wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w działaniu spółki GetBack S.A. – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Działania te miały być związane z wpłynięciem do Prokuratury Regionalnej uzupełniającego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skierowanego 26 kwietnia przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje