poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

GetBack ruszył z nową publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 czerwca 2017
W trzeciej emisji publicznej, w tym drugiej dostępnej dla inwestorów detalicznych, windykacyjna spółka zdecydowała się na wydłużenie okresu spłaty i obniżenie marży.

Tym razem GetBack oferuje 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M za dług o trzyipółletnim okresie spłaty. Debiutując na rynku, a także później wychodząc z emisją do instytucji, spółka oferowała 4,4 pkt proc. marży na trzy lata.

Pozostałe parametry oferty nie ulegają zmianie. Obligacje serii PP3 nie będą więc zabezpieczone, a spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu, realizowana najwcześniej po 18 miesiącach od przydziału. Ponadto, GetBack zobowiązuje się utrzymywać wskaźniki dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA odpowiednio poniżej 2,5x oraz 4,0x.

Nowa oferta warta jest 40 mln zł i jest prowadzona w ramach programu publicznych emisji o wartości 300 mln zł, z którego dotychczas wykorzystano 139,3 mln zł. Poprzednia oferta dla inwestorów detalicznych o wartości 60 mln zł została zamknięta przed czasem.

Zapisy na nowe papiery GetBacku przyjmowane są od 12 do 20 czerwca i ponownie mogą ulec skróceniu. Przydział długu zaplanowano na 21 czerwca, a jego giełdowy debiut na połowę lipca.

By wziąć udział w ofercie wystarczy 100 zł, tyle wynosi bowiem nominał jednej obligacji. Rolę oferującego pełni Haitong Bank, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą: BM Alior Banku, Michael/Ström DM, Vestor DM oraz DM Banku Handlowego. Sieć dystrybucji uległa zatem zmniejszeniu o Millennium DM, który brał udział w debiutanckiej ofercie GetBacku.

Emisja nie zawiera podziału na transze, co umożliwia udział w niej także inwestorom instytucjonalnym.

Na Catayst znajdują się 23 serie obligacji GetBacku, które w większości wyceniane są z rentownościami od 5,4 do 6 proc. brutto.

Naszym zdaniem

Zmiana warunków kolejnej oferty poprzez obniżenie marży i/lub wydłużenie okresu spłaty, to działanie, którego należało się spodziewać. W istocie, wskazywaliśmy na ten scenariusz jeszcze przed uruchomieniem pierwszej emisji publicznej GetBacku. Wszak nie jest tajemnicą, że windykator oferował wówczas premię, której nierzadko wymaga się od debiutantów czy spółek nienotowanych na GPW.

Pomimo zmiany warunków emisji nowa propozycja GetBacku wciąż ma duże szanse by cieszyć się powodzeniem wśród inwestorów detalicznych. WIBOR 3M plus 4,2 pkt proc. marży w obecnych warunkach oznacza 5,93 proc. odsetek rocznie. To poziom, który na rynku wtórnym osiągnąć można tylko od czasu do czasu przy odrobinie cierpliwości, pod warunkiem także zaangażowania relatywnie niewielkiego kapitału. Ulokowanie większych kwot przy rentowności powyżej 5,9 proc. brutto pozostaje praktycznie niemożliwe. Oferta GetBacku na pewno sprawdzi się więc dla inwestorów, którzy w walce o kilka, kilkanaście punktów bazowych dodatkowego zysku nie chcą czekać całymi dniami na realizację zlecenia.

Trzyletnie papiery GBK0520 z kwietniowej emisji publicznej wyceniane są w poniedziałek na 101 proc. nominału, co oznacza 5,69 proc. rentowności brutto. Oferowana seria PP3 daje więc dodatkowe 24 punkty bazowe rocznego zysku w zamian za wydłużony o 7,5 miesięca okres spłaty (10 maja wobec 30 grudnia 2020 r.). Patrząc w ten sposób, nowa emisja GetBacku jest dobrze wyceniona. Wprawdzie znajdziemy prywatne emisje wygasające w 2018 i 2019 r., które częściową mogą podważyć to twierdzenie, ale w pierwszej kolejności to publiczna oferta – w domyśle najbardziej płynna –  powinna służyć za benchmark dla kolejnej emisji publicznej.

Pod względem finansowym sytuacja GetBacku od ostatniej emisji, która prowadzona była na podstawie raportu rocznego, nie zmieniła się w sposób istotny. W I kwartale wzrost wskaźników zadłużenia był symboliczny (np. relacja długu netto do kapitałów własnych wzrosła z 2,08x do 2,13x), ale w zamian poprawie uległa terminowa struktura zadłużenia. Kształtów nabrały też, już wcześniej znane, plany emisji akcji, która będzie działać z korzyścią dla bezpieczeństwa obligatariuszy.

Podsumowując, łatwiej znaleźć argumenty za obniżeniem marży, czy wydłużeniem okresu spłaty przez Getback niż przeciwko niemu.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje