poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

GetBack z ratingiem od S&P

msd | 17 marca 2017
Agencja S&P Global Ratings oceniła spółkę na pojedyncze B z perspektywą stabilną. To trzy oczka poniżej styczniowej oceny nadanej przez lokalną agencję EuroRating.

Nadana ocena oznacza, że spółka ma w obecnej sytuacji zdolność do regulowania swoich zobowiązań - podano w komunikacie windykatora. W ocenie agencji spółka legitymuje się niskim poziomem współczynnika zadłużenia finansowego oraz odpowiednią zdolnością do generowania przepływów pieniężnych. Z drugiej zaś strony S&P zwraca uwagę na „krótki okres działalności emitenta, umiarkowanie wysokie ryzyko kraju oraz branży, w której emitent działa oraz skoncentrowanie działalności emitenta szczególnie na zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce”.

Nadany rating jest oceną nieinwestycyjną (spekulacyjną), znajdującą się w dolnych rejonach ocen B, poniżej których znajdują się emitenci z bardzo wysokim ryzykiem kredytowym lub po prostu zaliczeni do kategorii defaultu.

Niezależenie od nadanej oceny, chęć poddania się analizom kolejnej już agencji ratingowej zasługuje na uznanie. Poza bankami i dużymi spółkami skarbu państwa, GetBack jest na Catalyst pierwszym emitentem, który wystąpił o nadanie oceny ratingowej do którejś z trzech międzynarodowych agencji.

W styczniu GetBack otrzymał także ocenę BB z perspektywą stabilną od agencji EuroRating, która stosuję jednakową skalę, co S&P. Obie oceny dzielą trzy oczka na korzyść ratingu nadanego przez lokalną agencję.

W piątek windykacyjna spółka informowała także o zarejestrowaniu w Wielkiej Brytanii spółki, która powstała w celu „prowadzenia oraz koordynacji kontaktów z inwestorami zagranicznymi”.

Niedługo GetBack powinien wyjść na rynek z publiczną emisją obligacji, ponieważ KNF zatwierdziła spółce prospekt dla programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Niedawno windykator informował też o planach wejścia na giełdę.

Na razie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, w większości zapadających w 2019 r. Ich rentowności wynoszą od 5,05 do 6,15 proc. brutto.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje