sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

GetBack zebrał komplet zapisów

msd | 16 czerwca 2017
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie obligacji komplet zapisów zebrano w środę. Ostatni dzień, w którym można wziąć udział w emisji, został przesunięty na piątek.

Zgłoszony popyt przekroczył wartość oferty trzeciego dnia subskrypcji. Tym samym inwestorzy, którzy złożyli zapisy w środę i czwartek, a także ci składający zapisy w piątek, muszą się liczyć z proporcjonalną redukcją. Początkowo zapisy miały trwać najpóźniej do 20 czerwca.

Oferowane przez GetBack obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,2 pkt proc. marży przy 3,5-letnim okresie spłaty, który na żądanie spółki może ulec skróceniu. Emitentowi przysługuje bowiem opcja wcześniejszej spłaty, możliwa do wykorzystania najwcześniej po 18 miesiącach od przydziału długu.

W dwóch poprzednich emisjach publicznych, w tym jednej skierowanej do inwestorów detalicznych, GetBack oferował WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. na trzy lata.

Po trzech ofertach wart 300 mln zł program publicznych emisji windykatora wyczerpany będzie w 179,3 mln zł.

Na Catayst znajdują się 24 serie obligacji GetBacku, które w większości wyceniane są z rentownościami od 5,4 do 5,9 proc. brutto. Seria uplasowana w ramach kwietniowej debiutanckiej emisji publicznej wyceniana jest z 5,71 proc. rentowności brutto, czyli o 22 pkt bazowe mniej niż oprocentowanie oferowanych jeszcze papierów serii PP3, które będą wygasać o 7,5 miesiąca później.

W piątek KNF zatwierdziła prospekt dla publicznej emisji akcji GetBacku. Tym samy spółka ma szansę zostać dokapitalizowana jeszcze przed wakacjami, co oczywiście działa na korzyść jej obligatariuszy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje