poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Getin Noble Bank dostał niewiążące oferty dokapitalizowania

msd | 17 czerwca 2019
Do doradcy inwestycyjnego, który reprezentuje bank w procesie poszukiwania inwestora finansowego, wpłynęły dwie niewiążące oferty od funduszy typu private equity.

(…) Oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących obecnie akcji banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due diligence banku – poinformował Getin Noble Bank.

W GNB i siostrzanym Idea Banku procesy due diligence trwały od lutego. Banki szukały inwestora, który zechciałby dokapitalizować instytucję powstałą z połączenia GNB i Idei. Na fuzję banków nie zgodziła się jednak Komisja Nadzoru Finansowego, dlatego GNB poszukuje inwestora już tylko samodzielnie.

Na koniec I kwartału grupie GNB brakowało ponad 1,6 mld zł kapitału. Bank nieustannie ponosi straty, na co w ostatnich miesiącach istotny wpływ – obok kosztów BFG – miało też wychodzenie z kryzysu płynnościowego, którego banki Leszka Czarneckiego doświadczyły w listopadzie ubiegłego roku.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy GNB wynosił 10,9 proc. na koniec marca, zaś współczynniki kapitału Tier 1 oraz kapitału podstawowego Tier 1 to 8,7 proc. Bank spełniał więc unijne wymogi, ale był daleki od oczekiwań KNF. 

GNB realizuje wprawdzie plan naprawy oraz plan ochrony kapitału, ale zeszłoroczny kryzys płynnościowy znacznie oddalił bank od realizacji założeń.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, z czego 34 to emisje podporządkowane. Najbliższe wykupu papiery GNB0819 wyceniane są na 95 proc., co z uwagi na bardzo krótki okres do wykupu oznacza 31,7 proc. rentowności brutto. W przypadku wielu dłuższych serii rentowności sięgają 20-40 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje