czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Getin Noble Bank sprzedał obligacje LC Corp - zaktualizowana

msd | 27 grudnia 2016
Bank sprzedał poza Catalyst papiery serii LCC1021 o wartości nominalnej 19 mln zł. Cała emisja, którą LC Corp uplasował w października, warta jest 25 mln zł.

Uzupełniono o trzeci akapit. Nowa treść oznaczona kursywą.

Pięcioletnie papiery LCC1021 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. z możliwością wzrostu marży w zależności od wysokości wskaźnika dług netto/kapitał własny. Warunki emisji są więc jednakowe, jak dwóch wcześniejszych serii uplasowanych przez dewelopera kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Getin Noble Banku.

Obligacje LCC1021 trafiły do obrotu na Catalyst dwa tygodnie temu. Od tego czasu nimi nie handlowano. GNB sprzedawał obligacje poza rynkiem giełdowym. Wcześniej prawdopodobnie nabył je na rynku pierwotnym.

W środę przed południem poinformowano, że obligacje LCC1021 o nominalnej wartości 19 mln zł nabył BPI Bank Polskich Inwestycji, który w 100 proc. należy do Getin Noble Banku. Transakcja miała więc charakter wewnątrzgrupowy.

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie sześć serii obligacji LC Corp, w tym tylko trzy z nich notowane są także na detalicznej części rynku. Dotychczas handlowano tylko serią LCC0521, która niedawno została zasymilowana z inną emisją (do niedawna LC10521). We wtorek papiery wyceniane są na 100 proc. nominału, co daje 5,26 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o LC Corp S.A., Getin Noble Bank S.A.

 • Getin Noble Bankowi brakuje 1,3 mld zł kapitału Tier 1

  25 kwietnia 2018
  Bank planuje dokapitalizowanie w ciągu dwóch lat kwotą prawie 1 mld zł, gwarantowaną przez głównego akcjonariusza – wynika z przygotowanego przez GNB planu ochrony kapitału, który zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Rekordowe obroty publicznymi emisjami w marcu

  03 kwietnia 2018
  Wartość transakcji obligacjami oferowanymi w publicznych emisjach przeprowadzonych na podstawie prospektów emisyjnych i adresowanych do inwestorów indywidualnych wyniosła w marcu 90,9 mln zł – wynika z naszych obliczeń.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje