piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Getin Noble Bank zrealizował transakcję sekurytyzacji

msd | 24 czerwca 2022
Bank przeprowadził transakcję syntetycznej sekurytyzacji portfela umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym o łącznej wartości 503 mln zł.

Według wyjaśnień banku, transakcja pozwoliła mu przenieść na inwestora „istotną część” część ryzyka kredytowego portfela podlegającego sekurytyzacji. W ramach transfery ryzyka uzyskał on bowiem ochronę w formie gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem pieniężnym w innym banku.

„Transakcja pozwoliła na znaczące obniżenie wymogów kapitałowych dla portfela. Oczekiwana wartość wagi ryzyka dla portfela po zawarciu transakcji to ok. 10,85 proc. wobec standardowej wagi ryzyka 57,14 proc. dla wierzytelności w tej kategorii” – poinformował Getin Noble Bank.

Bank wprost nie wyjaśnia jednak, w jakim stopniu sekurytyzacja portfela i obniżenie wymogu kapitałowego pozwoli na poprawę jego współczynników wypłacalności. 

Kilka dni temu GNB informował też o sprzedaży wszystkich akcji TU Europa, co także prowadzić ma do obniżenia wymogu kapitałowego.

Na koniec I kwartału współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosił ledwie 0,5 proc. 

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Ponad połowa z nich wyceniana jest między 33 a 50 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst