sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Getin Noble Bank zrealizował transakcję sekurytyzacji

msd | 24 czerwca 2022
Bank przeprowadził transakcję syntetycznej sekurytyzacji portfela umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym o łącznej wartości 503 mln zł.

Według wyjaśnień banku, transakcja pozwoliła mu przenieść na inwestora „istotną część” część ryzyka kredytowego portfela podlegającego sekurytyzacji. W ramach transfery ryzyka uzyskał on bowiem ochronę w formie gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem pieniężnym w innym banku.

„Transakcja pozwoliła na znaczące obniżenie wymogów kapitałowych dla portfela. Oczekiwana wartość wagi ryzyka dla portfela po zawarciu transakcji to ok. 10,85 proc. wobec standardowej wagi ryzyka 57,14 proc. dla wierzytelności w tej kategorii” – poinformował Getin Noble Bank.

Bank wprost nie wyjaśnia jednak, w jakim stopniu sekurytyzacja portfela i obniżenie wymogu kapitałowego pozwoli na poprawę jego współczynników wypłacalności. 

Kilka dni temu GNB informował też o sprzedaży wszystkich akcji TU Europa, co także prowadzić ma do obniżenia wymogu kapitałowego.

Na koniec I kwartału współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosił ledwie 0,5 proc. 

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Ponad połowa z nich wyceniana jest między 33 a 50 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst