poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Ghelamco Invest wyemituje obligacje do 30 mln zł

msd | 10 stycznia 2023
Dla spółki będzie to pierwsza emisja w ramach ustanowionego w grudniu programu o wartości do 150 mln euro.

Jak na razie, spółka nie ujawnia warunków emisji, za wyjątkiem tego, że papiery zostaną zabezpieczone poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, które konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

Warte do 30 mln zł papiery serii PZ1 zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego w grudniu trzyletniego programu emisji do 150 mln euro (lub równowartości w innej walucie), dla którego Ghelamco nie sporządziło prospektu.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, obligacje z nowego programu Ghelamco będą mogły być emitowane także w formacie zielonym (na stronie spółki pojawił się dokument Green Bond Framework wraz z opinią agencji Sustainalytics).

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,045 mld zł, z czego w tym roku wygasać będzie tylko 50 mln zł, ale już w 2024 r. spółka ma do spłaty 795 mln zł. 

Największa obecnie zmiennookuponowa seria GHI1224 o wartości 400 mln zł, za którą Ghelamco płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, wyceniana jest na 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst