środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Ghelamco wprowadziło na Catalyst jedną z grudniowych emisji

msd | 09 stycznia 2018
Debiutujące papiery serii PH o wartości 50 mln zł zostały uplasowane w ramach oferty publicznej, ale bezprospektowej z minimalnym zapisem wynoszącym co najmniej 500 tys. zł. Chętnych na rynku pierwotnym nie brakowało.

Trzyletnie obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży. Ghelamco przysługuje opcja wcześniejszej spłaty długu po dwóch latach od emisji, z której może skorzystać w całości lub częściowo, ale przedterminowy wykup objąć będzie musiał co najmniej 25 proc. emisji. Za ewentualną wcześniejszą spłatę na 12 miesięcy przed pierwotnym terminem zapadalności deweloper zobowiązany będzie zapłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii, sześć miesięcy później byłaby ona o połowę niższa.

Papiery serii PH, podobnie jak inne emisje Ghelamco, zabezpieczone są poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce. W warunkach emisji zawarto też szereg kowenantów, wśród których wskazano na przykład, że kapitały własne gwaranta nie mogą być niższe od 30 proc. jego aktywów.

Debiutujące obligacje GHC1220 zostały uplasowane w publicznej ofercie, ale bez prospektu zatwierdzonego przez KNF. Dlatego też minimalny zapis wynosił 500 tys. zł (ustawowe minimum to równowartość 100 tys. euro). W emisji udział wzięło 28 inwestorów i konieczna była prawie 41-proc. redukcja.

Ofertę przeprowadzono w ramach programu do 400 mln zł, z którego dotychczas wykorzystano 333,1 mln zł. Równolegle z serią PH uplasowano także wartą 20 mln zł serię PI, w przypadku której okres spłaty wydłużono do czterech lat przy 3,6 pkt proc. marży.

Na razie seria PI nie trafiła do obrotu, natomiast debiutująca we wtorek seria PH (GHC1220) do południa pozostawała bez transakcji.

W obrocie na Catalyst znajdują się 24 serie obligacji Ghelamco, w tym także jedna w euro. Do najpłynniejszych papierów zaliczyć można przede wszystkim publiczne emisje prospektowe, które deweloper plasował w latach 2015-2016 płacąc 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M na cztery lata. Rentowności najdłuższych z nich, wygasających w 2020 r., wynoszą do 5,5-5,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje